Benefice Portimo

pátek 26. října 2018

více informací zde ...

LETNÍ BRIGÁDA

Osobní asistence

více informací zde ...

Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Nový ředitel Portimo

Od 1.9.2018 povede Portimo Ing. Tomáš Pospíšil

více informací zde ...

Chystáme benefici 2018

NA JEDNÉ LODI: DEJTE SI S NÁMI DALŠÍCH DVACET!

26. 10. 2018

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

PŘÍBĚHY PORTIMO

Po celý rok budeme představovat příběhy našich klientů.

více informací zde ...

DEJTE SI S NÁMI DALŠÍCH DVACET...

Portimo 1998 - 2018

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

Benefice byla rekordní

NA JEDNÉ LODI, PŘEDSUDKŮM NAVZDORY. 

více informací zde ...

Nova Civitas

Porohlédněte si fotky!

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Centrum prevence CéPéčko

„Ahoj, dobrý den, jsme Verča, Romča a Kája pracujeme v centru prevence, chodíme do škol a povídáme si s vámi o věcech, které vás zajímají nebo o tématech, o kterých si myslíme, že jsou pro vás důležitá.“

Pokud zaslechnete tato slova, pravděpodobně jste se octli na jednom z programů primární prevence. Odehrávají se sice ve škole, ale nesedí se při nich v lavicích, panuje tvůrčí šum a občas se taky pořádně řve. Přestože se jedná o součást výchovně vzdělávacího procesu, při kterém je vytvářen prostor pro získávání informací, uvědomění si vlastního postoje, rozpoznání rizikového chování a hledání zdravých alternativ, nejde o vyučování v běžném slova smyslu. Dvojice lektorů se prostřednictvím různých metod, kterými jsou například:

 • zážitková pedagogika,
 • rolové hry,
 • reflexe,
 • dramatická výchova,
 • techniky na posílení pozitivních vazeb v kolektivu apod.

zaměřují na specifickou prevenci. Ta se týká užívání návykových látek, šikany, extremismu, sebepoškozování, rizikového sexuální chování, kyberšikany, záškoláctví a dalších.

O čem jsou naše programy vypovídají i jejich názvy: Jako ty; Jiný svět; Vesnická a městská myš; Jéňa s Léňou sami doma; Zdravá třída; Čeho je moc, toho je příliš; Kdo je jinej, není divnej; Nedej se! Kyberbezpečí; Nikdo nejde z kola ven; Já jsem já - ale kdo to vlasntě je? Od intimity k sexu; Drogy kolem nás; Někoho chci následovat a někoho musím poslouchat; Láska, sex a něžnosti; Mediální hygiena; Předsudky nejsou dobré úsudky; Drogy v nás; Pravidla a zákon na internetu; Kdy je sex nebezpečný; Nejsem divnej, když jsem jinej; Mám co říct!!! Zdravíčko sousede! Já, ty, on, ona, ono.


FOTOGRAFIE CENTRA PREVENCE NALEZNETE ZDE, ILUSTRAČNÍ COMICS ZDE.