Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Centrum prevence CéPéčko

formy práce s cílovou skupinou

 • Zážitková pedagogika
 • Brainstorming
 • Reflexe
 • Psychomotorický trénink
 • Rolové hry
 • Hry s pravidly
 • Dramatická výchova
 • Tvůrčí psaní
 • Techniky na posílení pozitivních vazeb v kolektivu
 • Techniky na nácvik sociálních dovedností

Všechny použité metody a techniky se opírají o otevřenou komunikaci mezi žáky, lektory a třídním učitelem. Lektoři pracují se skupinou vždy ve dvojici. Tým vychází ze svých zkušeností z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální práce, dramatické výchovy a humanitární práce. Za samozřejmost považujeme pravidelná metodická vedení naši činnosti, supervize a intervize našeho týmu a soustavné vzdělávání se v oboru formou seminářů, výcviků a workshopů. Pojďte nahlédnout, jak to na programu primární prevence vypadá:

Komiks CéPéčkaNový komiks CP