Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

  • Portimo
  • Portimo
  • Portimo
  • Portimo
  • Portimo

EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

napište nám

Chcete se nás na něco zeptat?

Zde se nás můžete zeptat na cokoli, co Vás o EZOPu zajímá. Může se to týkat nízkoprahového klubu, streetworku nebo programů primární prevence.
Do textového okénka napište svůj dotaz a zmáčkněte „odeslat“. Vaši otázku dostaneme na e-mail a pokusíme se Vám na ni odpovědět. Pokud uvedete svůj e-mail, odpovíme Vám na něj. Pokud ne, odpověď bude vyvěšena na této stránce do 10 dnů od podání otázky.

Chcete podat nějaký návrh nebo si stěžovat?
Můžete to udělat ZDE odesláním zprávy.

Chci podat:
- návrh
- stížnost

Co je návrh? Za návrh považujeme jakýkoli Váš nápad na zlepšení fungování služby. Může se týkat klubu, streetworku nebo programů primární prevence.

Co je stížnost? Za stížnost považujeme vyjádření nespokojenosti se službou, jejím konkrétním programem či s prací pracovníků služby. Zde můžete napsat, co se vám na EZOPu nelíbí.

Pravidla pro podání návrhu či stížnosti: do textového okénka napište váš návrh/stížnost a zmáčkněte „odeslat“. Váš návrh/stížnost dostane na e-mail vedoucí služby a bude se jím/jí zabývat celý pracovní tým na poradě. Na vyřízení návrhu/stížnosti máme 28 dní. Pokud nám uvedete svou poštovní nebo e-mailovou adresu, potom vám odpovíme přímo na ni. V opačném případě najdete naše vyjádření na této stránce, nejpozději po uplynutí lhůty na vyjádření. Máte právo se odvolat proti vyjádření ke stížnosti do 10 dnů od doby, kdy Vám bylo vyjádření doručeno nebo kdy uplynula lhůta k vyjádření (28 dnů od podání stížnosti). Postup při podávání odvolání je stejný jako při podávání stížností.