Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

zajímá mě EZOP (veřejnost)

Co je EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ?
Co je nízkoprahový klub ?
Co je streetwork ?
Chcete se na něco zeptat ?
Chcete EZOPu pomoci ?
Jak vypadá klub
Kde nás najdete
Koho můžete v EZOPu potkat ?
Odkazy
Fotografie

Co je EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež?

S kým pracujeme?
Okruhem osob, se kterými EZOP pracuje, jsou děti a mladí lidé ve věku 6 - 26 let. Opíráme se o myšlenku, že jedním z klíčových období života je dospívání. Je to doba četných změn a hledání identity mladého člověka. Ten experimentuje s různými druhy chování a testuje si hranice. Hrozí zvýšené riziko, že se dostane do konfliktu se sebou samým nebo okolím. Mladí lidé se snaží najít své „místo na zemi“ a zkouší se mnohdy poprvé rozhodovat sami za sebe. Jde o období, kdy se z dítěte stává dospělý. To nemusí být snadné …

Jak pracujeme?
Podstatou práce EZOPu je pomoc dětem s přípravou na dospívání a doprovázení mladých lidí tímto obdobím, včetně napomáhání hledání různých alternativ i řešení konkrétních situací. S uživateli služby mluvíme o jejich životě, poskytujeme jim informace potřebné pro rozhodování, zasahujeme v situacích, které jsou pro ně rizikové, radíme jim, zprostředkováváme kontakty na další služby atd. Snažíme se proniknout do jejich světa …

Kde pracujeme?
… v klubu, na ulici a ve školách. Součástí EZOPu jsou 2 programy:

1.Nízkoprahový klub = místo, kde děti a mladí lidé najdou podporu, pomoc a zázemí
2.Streetwork = terénní práce, kdy pracovníci kontaktují mladé lidi v ulicích Nového Města na Moravě a poskytují jim službu v době a na místech, kde se obvykle zdržují a tráví volný čas

Co je „nízkoprahovost“?
Jde o základní princip služby. „Nízký práh“ spočívá ve snaze odstranit či zmírnit jakékoli překážky, které by mohly bránit nebo komplikovat využití služby. Proto je anonymní, diskrétní, bezplatná a dobrovolná.

Další podrobné informace
o službě, o jejím poslání, cílech, cílové skupině (pro koho je služba určena), zásadách, kapacitě a provozní době naleznete zde.

CO JE NÍZKOPRAHOVÝ KLUB ?

 • bezpečné místo, kde děti a mládež najdou podporu, odbornou pomoc a zázemí
 • místo s jasnými pravidly, která podporují mezilidské vztahy a zdravý životní styl (např. zákaz násilí, užívání alkoholu, tabáku či jiných drog v prostorách klubu a jeho okolí)
 • místo, kde jsou proškolení a kvalifikovaní pracovníci
 • místo s vybavením pro smysluplné trávení volného času


EZOP je nejen místem pro zábavu a setkávání s kamarády, ale ten, kdo sem přijde, zde může také najít podporu, pomoc, bezpečí, člověka, co ho vyslechne a popovídá si s ním, nebo se tu může seznámit s novými lidmi.

Vstup je volný a anonymní. Ti, kdo službu využívají, nemusí docházet na aktivity pravidelně, mohou si zvolit, co tu budou dělat (hrát fotbálek, ping-pong, Dance Pad, šipky, posedět, poslouchat hudbu, číst časopisy, zahrát si společenské hry, kreslit …).

EZOP je určen pro všechny, kterým je 6 - 20 let a nechtějí trávit svůj volný čas jen tak doma nebo na ulici.

Pracovníky EZOPu můžete potkat také v terénu - na ulici, kde rovněž mohou nabídnout pomoc s řešením různých situací nebo se zahnáním nudy.

Další aktivity, které nabízíme uživatelům služby, jsou:

 • pomoc při přípravě na vyučování
 • jednorázové akce (turnaje, výlety, hodiny streetdance a další)
 • pobytové akce


Nabídka klubu:
Rozhovory s pracovníky o životě  (rozhovory jsou nezbytné)

Pomoc s hledáním řešení konkrétní situace = informace, plán postupu, co dělat, jednání s někým dalším, dojednání pomoci jinde …

Můžeme řešit  například :

 • Jak se dá v našem městě trávit volný čas a jak se nenudit?
 • Jak si najít školu, brigádu nebo práci?
 • Co dělat, když skončí škola nebo práce?
 • Co dělat při v případě „průšvihu“, urážek, ubližování, šikany ?
 • Jak zapadnout do nějaké party? atd.


Pomoc při přípravě na vyučování = plán, jak zvládnout školu, učení i učitele …

Využívání prostoru a volnočasového vybavení = v klubu jsou k dispozici různé hry, počítače, pohovka atd.

Účast na jednorázových akcích = turnaje, výlety, přespávačky atd. Na podmínky akce předem upozorníme, aby se každý mohl mohl rozhodnout, zda se zúčastní.


CO JE STREETWORK?

= terénní sociální práce
Terénní práce v naší organizaci je součástí sociální služby EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Práce streetworkera spočívá ve třech základních úkonech:

1. Mapování prostředí = sledování pohybu dětí a mládeže v lokalitě Nového Města na Moravě, sledování míst, kde se cílová skupina pohybuje

2.Vyhledávání = aktivní vyhledávání cílové skupiny na níže zmiňovaných místech
Klíče k mapování prostředí a vyhledávání:
   a) Typické lokality - zastávky, nákupní komplexy, parčíky mezi paneláky, parky, dětská hřiště, restaurace, podchody atd.

   b) Náhodně nalezená místa - nedopalky z cigaret, víčka a prázdné pet lahve, polámané větve, objekty s tagy a grafity

   c) Sezónní lokality - místa, která jsou klienty vyhledávána v závislosti na sezónních aktivitách (bazény, přehrady, restaurace u výletních míst, v zimě mini svahy atd.)

   d) Nárazové lokality - místa, která v lokalitě vznikají a zanikají v časově ohraničených intervalech (př. pouť, festivaly, trhy, kulturní akce, sportovní setkání, výročí měst …)

3.Odborná pomoc dětem a mládeži v jejich přirozeném prostředí (hřiště, sídliště, ulice, park, autobusové nebo vlakové nádraží aj.)

Chcete se na něco zeptat?

- můžete to udělat zde.

Chcete EZOPu pomoci ?

Pokud o tom uvažujete, přečtěte si text zde (Několik důvodů, proč podpořit EZOP)

Jak vypadá klub?

Projdi se s námi klubem (video)

Kde nás najdete ?

Kontakty i mapku naleznete zde.

Koho můžete v EZOPu potkat ?

S pracovníky EZOPu se můžete seznámit zde.

Odkazy

pokud se chcete podívat na zajímavé webové stránky, můžete si vybrat zde.

Fotografie související s EZOPem naleznete zde