Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Raná péče
Osobní asistence
Občanská poradna
Centrum prevence CéPéčko
Dobrovolnictví

Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

Fundraising, vztahy s veřejností a administrativa

projekty

Psaní projektů patří mezi nezbytnou práci v naší neziskové organizaci.
Bez dotací, příspěvků nebo jiných získaných finančních zdrojů bychom služby poskytovat nemohli.

Ročně připravíme řadu projektů na nejrůznější témata, která se vztahují k naší práci. Reagujeme tak na vyhlášené grantové výzvy, ne vždy je však příslušný projekt úspěšný (poptávka ze strany poskytovatelů služeb často několikanásobně převyšuje částku, která je k dispozici). I přesto se nám podařilo u řady projektů uspět a požadované prostředky získat.

Na konci roku 2012 jsme zdárně uzavřeli dvouletý úspěšný projekt Nadace Sirius "Roztáhnout křídla ..." (rozvoj Rané péče na Vysočině), díky kterému se podařilo významně rozvinout a posílit Ranou péči v naší organizaci.

Byli jsme velmi rádi, když byly podpořeny naše dva projekty z programu Prevence kriminality (Fond Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina). Od ledna letošního roku byl zahájen projekt Občanské poradny "Cesta z pasti", který se zaměřuje na zvýšení informovanosti občanů o nebezpečí, které jim hrozí v oblasti majetkových a úvěrových podvodů a způsobech ochrany proti němu.

1.4.2013 jsme začali realizovat i druhý podpořený projekt "Rizika? Víme o nich a umíme je zvládat!", tentokrát pro Nízkoprahové zařízení EZOP. V průběhu 8 měsíců proběhnou 4 tematické programy pro skupinu ohrožených dětí a mládeže: Legal vs ilegal, Pod vlivem, Online, Vina a trest. Intenzivně se zaměřujeme také na streetwork, terénní práci s uživateli přímo na ulici a "streetwork online", touto formou práce chceme být v dosahu i pro virtuální svět.

Psaní projektů patří mezi nezbytnou práci v naší neziskové organizaci.
Bez dotací, příspěvků nebo jiných získaných finančních zdrojů bychom služby poskytovat nemohli.

Ročně připravíme řadu projektů na nejrůznější témata, která se vztahují k naší práci. Reagujeme tak na vyhlášené grantové výzvy, ne vždy je však příslušný projekt úspěšný (poptávka ze strany poskytovatelů služeb často několikanásobně převyšuje částku, která je k dispozici). I přesto se nám podařilo u řady projektů uspět a požadované prostředky získat.

Na konci roku 2012 jsme zdárně uzavřeli dvouletý úspěšný projekt Nadace Sirius "Roztáhnout křídla ..." (rozvoj Rané péče na Vysočině), díky kterému se podařilo významně rozvinout a posílit Ranou péči v naší organizaci.

Byli jsme velmi rádi, když byly podpořeny naše dva projekty z programu Prevence kriminality (Fond Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina). Od ledna letošního roku byl zahájen projekt Občanské poradny "Cesta z pasti", který se zaměřuje na zvýšení informovanosti občanů o nebezpečí, které jim hrozí v oblasti majetkových a úvěrových podvodů a způsobech ochrany proti němu.

1.4.2013 jsme začali realizovat i druhý podpořený projekt "Rizika? Víme o nich a umíme je zvládat!", tentokrát pro Nízkoprahové zařízení EZOP. V průběhu 8 měsíců proběhnou 4 tematické programy pro skupinu ohrožených dětí a mládeže: Legal vs ilegal, Pod vlivem, Online, Vina a trest. Intenzivně se zaměřujeme také na streetwork, terénní práci s uživateli přímo na ulici a "streetwork online", touto formou práce chceme být v dosahu i pro virtuální svět.