Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Raná péče
Osobní asistence
Občanská poradna
Centrum prevence CéPéčko
Dobrovolnictví

Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

Fundraising, vztahy s veřejností a administrativa

fundraising

O fundraisingu
Dárcovství vs. sponzorství
Co můžeme nabídnout my Vám ?

O fundraisingu

Toto cizí slovo překládáme jako „získávání zdrojů“ nebo také „pěstování zdrojů“.
Jde o širokou škálu činností, které mají neziskové organizaci pomoci, zdroji přitom nemusí být jen finance, ale také kontakty, příznivci a dobrovolníci, věcné dary apod.

Fundraisingu se věnujeme soustavně - píšeme projektové žádosti, hledáme dobrovolníky, oslovujeme potenciální zájemce o služby i naše další příznivce při veřejných akcích, hledáme sponzory a dárce z řad jednotlivců i firem, pořádáme také příležitostné benefiční aktivity.

Víme, že nestačí zdroje najít, je třeba o ně také pečovat. Proto s našimi dárci, dobrovolníky a příznivci komunikujeme a s každým domlouváme individuálně nejvhodnější formu spolupráce.

Každoročně oslovujeme mnohé z vás a těší nás každý projev zájmu a podpory!

Dárcovství vs. sponzorství

    DÁRCOVSTVÍ
    - bezplatný převod majetku
    - dar je poskytován vždy  bez „protiplnění“, zdarma
    - dárce - fyzická osoba: odečet hodnoty daru od základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč, maximálně však lze odečíst 10% ze základu daně
    - dárce - právnická osoba: odečet hodnoty daru ze základu pro výpočet daně, pokud hodnota jednotlivého daru činí alespoň 2000 Kč, maximálně však lze odečíst 5 % ze základu daně
    - uzavírá se „darovací smlouva
                                                        
SPONZORSTVÍ
- sponzorský příspěvek je poskytován s cílem získat podporu pro výrobu a prodej zboží, pro poskytování služeb nebo  pro jiné výkony sponzora
    - sponzorský příspěvek vyžaduje „protiplnění"
    - z pohledu sponzora jsou náklady daňově uznatelné a lze je zahrnout do základu daně (sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši)
    - uzavírá se „smlouva o reklamě

Co můžeme nabídnout my Vám ?

Přínos „společenské odpovědnosti“
dobrá investice do firemní značky
možnost pomoci dobré věci prostřednictví podpory zavedené, transparentní a fungující organizace
pozitivní odlišení se od konkurence
příležitost pro nové aktivity, ovlivňující stav věcí ve společnosti, osudy lidí, postoje veřejnosti k lidem v nouzi
prostředek k posílení vazeb k firmě ze strany zaměstnanců, zákazníků, partnerů, veřejnosti...
širší zapojení firmy do místní komunity
dobrý pocit: vaše podpora pomůže konkrétním lidem v konkrétní lokalitě, kteří se potýkají s problémy
získání daňové úlevy

Reklamní plnění (sponzoring)
Za váš sponzorský příspěvek můžeme uveřejnit reklamu (webové stránky, propagační materiály, výroční zprávy, pozvánky na akce, prostory sídla sdružení, prostory pořádaných akcí, výstavní prostory apod.). Konkrétní podmínky a detaily upraví „smlouva o reklamě“.

Daňový odpis daru
Daruje-li jednotlivec více ne 1000 Kč a právnická osoba více než 2000 Kč, je  možné hodnotu daru odečíst ze základu pro výpočet daně z příjmů. Přispějete-li nám darem, můžeme vám vystavit „potvrzení o daru“ pro daňové účely, případně uzavřít „darovací smlouvu“.

O fundraisingu
Dárcovství vs. sponzorství
Co můžeme nabídnout my Vám ?

O fundraisingu

Toto cizí slovo překládáme jako „získávání zdrojů“ nebo také „pěstování zdrojů“.
Jde o širokou škálu činností, které mají neziskové organizaci pomoci, zdroji přitom nemusí být jen finance, ale také kontakty, příznivci a dobrovolníci, věcné dary apod.

Fundraisingu se věnujeme soustavně - píšeme projektové žádosti, hledáme dobrovolníky, oslovujeme potenciální zájemce o služby i naše další příznivce při veřejných akcích, hledáme sponzory a dárce z řad jednotlivců i firem, pořádáme také příležitostné benefiční aktivity.

Víme, že nestačí zdroje najít, je třeba o ně také pečovat. Proto s našimi dárci, dobrovolníky a příznivci komunikujeme a s každým domlouváme individuálně nejvhodnější formu spolupráce.

Každoročně oslovujeme mnohé z vás a těší nás každý projev zájmu a podpory!

Dárcovství vs. sponzorství

    DÁRCOVSTVÍ
    - bezplatný převod majetku
    - dar je poskytován vždy  bez „protiplnění“, zdarma
    - dárce - fyzická osoba: odečet hodnoty daru od základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč, maximálně však lze odečíst 10% ze základu daně
    - dárce - právnická osoba: odečet hodnoty daru ze základu pro výpočet daně, pokud hodnota jednotlivého daru činí alespoň 2000 Kč, maximálně však lze odečíst 5 % ze základu daně
    - uzavírá se „darovací smlouva
                                                        
SPONZORSTVÍ
- sponzorský příspěvek je poskytován s cílem získat podporu pro výrobu a prodej zboží, pro poskytování služeb nebo  pro jiné výkony sponzora
    - sponzorský příspěvek vyžaduje „protiplnění"
    - z pohledu sponzora jsou náklady daňově uznatelné a lze je zahrnout do základu daně (sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši)
    - uzavírá se „smlouva o reklamě

Co můžeme nabídnout my Vám ?

Přínos „společenské odpovědnosti“
dobrá investice do firemní značky
možnost pomoci dobré věci prostřednictví podpory zavedené, transparentní a fungující organizace
pozitivní odlišení se od konkurence
příležitost pro nové aktivity, ovlivňující stav věcí ve společnosti, osudy lidí, postoje veřejnosti k lidem v nouzi
prostředek k posílení vazeb k firmě ze strany zaměstnanců, zákazníků, partnerů, veřejnosti...
širší zapojení firmy do místní komunity
dobrý pocit: vaše podpora pomůže konkrétním lidem v konkrétní lokalitě, kteří se potýkají s problémy
získání daňové úlevy

Reklamní plnění (sponzoring)
Za váš sponzorský příspěvek můžeme uveřejnit reklamu (webové stránky, propagační materiály, výroční zprávy, pozvánky na akce, prostory sídla sdružení, prostory pořádaných akcí, výstavní prostory apod.). Konkrétní podmínky a detaily upraví „smlouva o reklamě“.

Daňový odpis daru
Daruje-li jednotlivec více ne 1000 Kč a právnická osoba více než 2000 Kč, je  možné hodnotu daru odečíst ze základu pro výpočet daně z příjmů. Přispějete-li nám darem, můžeme vám vystavit „potvrzení o daru“ pro daňové účely, případně uzavřít „darovací smlouvu“.