Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Raná péče
Osobní asistence
Občanská poradna
Centrum prevence CéPéčko
Dobrovolnictví

Fundraising, vztahy s veřejností a administrativa

podpořili nás – děkujeme !

Vaší přízně a zájmu si vážíme, děkujeme za ně a doufáme, že nám je zachováte!

2018

2017
2016
2015
2014
2013

Rok 2018

Zdroje financování z dotací
Kraj Vysočina
Fond Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace Agrofert
Nadační fond AVAST

Dárci a sponzoři
Babyvak
Centropen
Cukrárna u Janovských
Divadelní ochotnický spolek Rozsochy
Klenoty - Dagmar Nečasová
Knihkupectví u Salvátora
Marcela Dudová
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
Forum dárců
HIT HIT
Lukáš Hubáček
Josef Kadlec - provozování autoškoly
Radek Kaplan
Vojtěch Kotyza
Kouřilová, s.r.o.
Radka Loukotová
Mobily Jiří Němec
Alena a Aleš Mostečtí
nakladateství Svojtka
Hana Nemethová
Eliška Novotná
Dagmar Pálková
Patchworkový klub Nové Město na Moravě: Miloslava Gregorová, Věra Kutílková, Dita Machová, Gita Machová, Mirka Müllerová, Pavla Neubrandová, Rita Skalníková, Marie Šikulová, Alena Šulcová, Ivana Urbancová, Gabriela Žáková
MUDr. Markéta a Václav Peňázovi
PKS okna a.s.
Plastpol, o.p.s.
Martin Popel
Pracovní oděvy Hana Killerová
Jana Radová
Racom, s.r.o.
MUDr. Božena Slámová
Mgr. Marcela Slámová
SOŠ Nové Město na Moravě
Staredo, s.r.o.
Alice Svobodová
Miroslav Šaroun
Blanka Šauerová
Markéta Šimková
Ing. Karolína Šimková
Školní sportovní klub AŠSK Active - SVČ Žďár nad Sázavou
Mgr. Ruth Šormová
Vlastimil Tatíček
Tescoma Nové Město na Moravě
Libuše Topinková
JUDr. Simeona Zikmundová
ZLINER s.r.o.
ZŠ Bobrová
Železářství, domácí potřeby Pavel Neuman


Města a obce
Bobrová
Bystřice nad Pernštejnem
Dolní Rožínka
Křižanov
Lavičky
Nová Ves
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Radešín
Rovečné
Rožná
Řečiče
Velké Meziříčí
Věcov
Věžná
Vír
Žďár nad Sázavou
Zubří

Benefiční aktivity podpořili

David Balvín

 Pavla Bytešníková

 Hana Císařová

 Cukrárna Kateřina Kašová

 Ivona Čermáková

 Český rozhlas Vysočina

 DaL tisk, s.r.o.

 Slovácké divadlo Uherské Hradiště

 Dobrovolníci: Bohumila Ambrožová, Lada Ambrožová, Renata Dvořáková, Kamil Janulek, Lucie Novotná, Milada Ondráčková, Ema Oravcová, Diana Ovčačíková, Petra Svobodová, Zuzana Šafaříková, Eliška Šarounová, Markéta Štěpánová, Zuzana Vintrová

 Enpeka, a.s.

 Farní sbor ČCE

 G - květiny a dárkové zboží

 Alžběta Hanzlová

 Harst Agency, s.r.o

 HIT magazín

 Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem

 Informační centrum Nové Město na Moravě

 Kafé 133 - Láskominy

 Knihkupectví U Salvátora

 Radka Loukotová

 Malá Indie

 Město Nové Město na Moravě

 Jindřiška Nečasová

 Miloš Neuman

 noviny Bystřicko

 noviny Novoměstsko

 noviny Velkomeziříčsko

 Papírnictví Srbová

 Pracovníci Portimo, o.p.s.

 Sbor dobrovolných hasičů NMnM

 Marie Scheibová

 Petr Šušor - bubnování

 Lenka Sobotková

 Televize Vysočina

 Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou

 Vinařství Stanislav Mádl

 Vinotéka Libuše Burešová

 Vinotéka u Charlieho

 Vinotéka U Raků Žďár nad Sázavou

 Radek Wimmer

 Zdar, a.s.

 Žďárský průvodce

 Živá hudba: Marek Peňáz, Evžen Šimek

 Živé sousoší

  … a jiní nejmenovaní dárci času, dobrot a všemožné další pomoci 

 DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PODPORU!

 

Rok 2017

Zdroje financování z dotací
Fond Vysočina
Kraj Vysočina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR 

Dárci a sponzoři
Auto Holubka CZ, s.r.o.
Auto Janíček
Autocenr Hudec spol. s r.o.
Radomíra Bednaříková
Mgr. Pavla Čeňková
Divadelní spolek Špilas
Božena Dudášová
Farma Blatiny
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
Forum dárců
GIVT.cz s.r.o.
8.A, 4.B, 4.C - Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě
Alena Jarošová
JTJ spol. s r.o.
Ing. Miroslav Kadeřávek
Josef Kadlec - provozování autoškoly
Josef Kabrda
Bc. Helena Kamenská
KMP Bürotechnik, s.r.o.
Lékárna u Salvátora
MUDr. Markéta a Václav Peňázovi
Nadace Agrofert
Nadační fond Albert
Eliška Novotná
Penzion Klokočí Kadov - manželé Leskourovi
Plastpol, s.r.o.
Racom, s.r.o.
RJTrade s.r.o.
PharmDr. Jaroslava Růžičková
SATT a.s.
Sdružení Krajina
Ing. Petr Scheib
Ski Snowpark a.s.
JUDr. Božena Slezáková
Staredo, s.r.o.
Sporten, a.s. 
Markéta Šimková
Mgr. Ruth Šormová
Vlastimil Tatíček
VIKTOR trade, s.r.o.
Zdemar Vysočina, s.r.o.
JUDr. Simeona Zikmundová

Města a obce
Bobrová
Bystřice nad Pernštejnem
Dolní Rožínka
Křídla
Křižanov
Lavičky
Líšná
Nová Ves u Nového Města na Moravě
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Rovečné
Rožná
Řečice
Vír
Vlachovice
Zubří
Žďár nad Sázavou

Benefiční aktivity podpořili


David Balvín
Baliny
Hana Císařová
Cukrárna Kateřina Kašová
Český rozhlas Vysočina
DaL tisk, s.r.o.
Dilia, z.s.
Divadlo Kalich (Bára Hrzánová, Radek, Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová)
Dobrovolníci:  Aneta Augustinová, Ivona Čermáková, Nina Hájková, Jakub Havlíček, Milada Holečková, Lucie Hroudová, Kamil Janulek, Romana Lahnerová, Ema Oravcová, Tereza Oravcová, Jan Poul, Veronika Ptáčková, Tereza Ševčíková, Daniela Vodičková, Metoděj Vykydal
Karolína Dvořáková
Enpeka, a.s.
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
G - květiny a dárkové zboží
Alžběta Hanzlová
Harst Agency, s.r.o
HIT magazín
Lucie Chodilová
Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem
Informační centrum Nové Město na Moravě
Kafé 133 - Láskominy
Knihkupectví U Salvátora
Lada Krejčová
Ludmila Leskourová
Radka Loukotová
Malá Indie
Město Nové Město na Moravě
Jindřiška Nečasová
Eliška Novotná
noviny Bystřicko
noviny Novoměstsko
noviny Velkomeziříčsko
Novoměstská kulturní zařízení
Papírnictví Srbová
Tamara Pecková Homolová
Pracovníci Portimo, o.p.s.
Restaurace Na zastávce
Sbor dobrovolných hasičů NMnM
Marie Scheibová
Růžena Skalníková
Michaela Svobodová
Sedmikráska -  rodinná farma
Dan Šimek
Lenka Štěpánková
Marek Štys
Erik Tabery
Televize Vysočina
Tiskárna Unipress s.r.o.
Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou
Vinařství Stanislav Mádl
Vinotéka Libuše Burešová
Vinotéka u Charlieho
Radek Wimmer
Zdar, a.s.
ZO ČSV Nové Město na Moravě (Český svaz včelařů)
Žďárský průvodce
Živá hudba: Marie Juračková, Klára Kadlíčková, Natálie Kadlíčková, Marek Peňáz, Martin Popel, Evžen Šimek, Martin Uher

… a jiní nejmenovaní dárci času, dobrot a všemožné další pomoci 


DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PODPORU! 


Rok 2016

Zdroje financování z dotací
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR 

Dárci a sponzoři
Aktipo o.s. (sbirej-toner.cz)
Albi Česká republika a.s.
Autocentr Hudec s. r. o.
Babyvak - Jiří Pech
Ing. Oldřich Bukáček
ČSOB PAYSEC
Divadelní spolek Špilas
Farma Blatiny CZ. s.r.o.
Fórum dárců
Grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
JTJ spol. s.r.o.
Josef Kabrda
Marcel Kolman
Lékárna U Salvátora
Lesy ČR
Radka Loukotová
Medin a.s.
Jiří Mühlfait 
Nadace AGROFERT
Nadace Divoké husy
Nadační fond Albert
Nadace rozvoje občanské společnosti
Ochotnický soubor Rozsochy
P-Cafe
Jiří Pech
Penzion Klokočí, s.r.o.
Ludvík Polnický
Racom s.r.o.
RJTrade s.r.o.
SATT a.s.
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
Marie Scheibová
JUDr. Božena Slezáková
Staredo s.r.o.
Termont plus s.r.o.
Viktor Trade, s.r.o.
Wiky hračky s.r.o.
Zdemar Vysočina s. r. o. 
Zliner s.r.o. 

Města a obce
Bobrová
Bystřice nad Pernštejnem
Dlouhé
Dolní Rožínka
Křídla
Křižanov
Líšná
Nová Ves u Nového Města na Moravě
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Pavlov
Radešín
Rovečné
Rožná
Řečice
Vír
Zubří
Žďár nad Sázavou

Benefiční aktivity podpořili
David Balvín
Barvy-laky komplet, s.r.o.
Hana Císařová
ComGate, a.s.
Český rozhlas Region
DaL tisk, s.r.o.
Dilia, z.s.
Divadelní spolek Rozsochy
Divadlo Kalich, Iva Janžurová, Igor Orozovič
Dvorský statek Olešenka - Kozí dvorek
Dobrovolníci: Zita Baxantová, Martina Belušová, Veronika Blažková, Lenka Čajanová, Radek Čeněk, Ivona Čermáková, Jakub Havlíček, Lenka Horváthová, Simon Hrubec, Lucie Chodilová, Kamil Janulek, Petr Kadlec, Marie Klimešová, Tereza Krahulová, Kateřina Měcháčková, Stanislava Neradilová, Petra Neuerová, Lucie Novotná, Tereza Oravcová, Barbora Smékalová, Barbora Smitková, Petra Svobodová, Gabriela Šírová, Daniela Vodičková
Enpeka, a.s.
Farní sbor ČCE
Ivo Fiala
G - květiny a dárkové zboží
6.A Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami v NMnM - Kristýna Kutějová, výtvarná skupina a Mgr. Lenka Prokopová
Alžběta Hanzlová
harst agency s.r.o
HIT magazín
Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem
Informační centrum Nové Město na Moravě
Kafé 133 - Láskominy
Marta Kellerová
Petr Klein
Knihkupectví U Salvátora
Kovo Ropák, s.r.o.
Radka Loukotová
Malá Indie
Město Nové Město na Moravě
Jiří Mühlfait
noviny Bystřicko
noviny Novoměstsko
noviny Velkomeziříčsko
Novoměstská kulturní zařízení
Kateřina Obalilová
Petr Okurka
Papírnictví Srbová
Plastpol, s.r.o.
pracovníci Portimo, o.p.s. 
Restaurace Na Zastávce
Sbor dobrovolných hasičů NMnM
Milan Slonek
Dan Šimek
Zdeněk Šorm
Lenka Štěpánková
Jindřich Štreit
Vlasta Švejdová
Tiskárna Unipress s.r.o.
Tradiční výroba pralinek s.r.o.
Truhlářství INEX
Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou
TV Vysočina
Vinotéka Burešová
Vinotéka u Bukáčků
Vinotéka u Charlieho
Zdar, a.s.
ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, Kateřina Šteidlová a Denisa Vodičková
Žďárský deník
Žďárský průvodce
Živá hudba: Marie Juračková, Klára Kadlíčková, Natálie Kadlíčková, Martin Popel, Evžen Šimek, Martin Uher
Živé sousoší: Tomáš Blažek, Veronika Blažková, Jakub Havlíček, Katka Marečková, Jan Oravec, Markéta Popelová Nečasová, Jaroslav Strnad, Zdena Strnadová, Miloš Tomek, Zlatuše Tomková, David Vykydal, Metoděj Vykydal, Magda Vykydalová, Petra Vykydalová

 

… a jiní nejmenovaní dárci času, dobrot, hrnečků a všemožné další pomoci 

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PODPORU!

 


Rok 2015

Zdroje financování z dotací
Fond Vysočiny
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR

Dárci a sponzoři
Ing. Oldřich Bukáček
Centropen, a.s.
Tereza Červinková
Divadelní spolek Rozsochy
EFKO - karton, s.r. o.
Farma Blatiny - CZ, s.r.o.
Ivo Fiala - SKIAREÁL Nový Jimramov
Grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
JTJ, spol. s r.o.
Josef Kadlec - provozování autoškoly

Lékárna Dr.Max
Lékárna U Salvátora
František Macháček
Medin, a.s.
Jiří Mühlfait
P - Café
Penzion Klokočí, s.r.o.
MUDr. Václav Peňáz
PKS okna a.s.
Primeros Prague a.s.
RJTrade s.r.o.
Racom, s.r.o.
PharmDr. Jaroslava Růžičková
JUDr. Božena Slezáková
Staredo, s.r.o.
Eva Svobodová
Jan Šustr
Jitka Švaříčková
Termont Plus, spol. s r.o.
Třída 8.A Gymnázia V.Makovského v Novém Městě na Moravě
V - studio krásy Veronika Ptáčková
VIKTOR Trade, s.r.o.
Kateřina Vitásková
www.smart-filter.com s.r.o.
Ing. Miroslav Zelený
Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě


Města a obce
Bobrová
Budeč
Bystřice nad Pernštejnem
Dlouhé
Dolní Rožínka
Křižanov
Líšná
Nová Ves
Nové Dvory
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Pavlov
Radešín
Rovečné
Rožná
Řečice
Žďár nad Sázavou

Benefiční aktivity podpořili
Apoly, s.r.o.
Báťkovy produkty
Marie Blažková
Milan Candrík - RS Zubří
Hana Císařová
Cukrárna Kateřina Kašová
Český rozhlas Region
Divadlo Na Jezerce - divadelní společnost Jana Hrušínského
Drogerie Řezáčová 
Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě
Enpeka, a.s.
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
G - květiny a dárkové zboží
Harst Agency, s.r.o.
HIT magazín
Jan Hřebejk
Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem a měsíčník Bystřicko
Informační centrum Nové Město na Moravě a měsíčník Novoměstsko
Petr Jarchovský
Kitl s.r.o.
Knihkupectví U Salvátora
KOUS Vysočina
Kozlovna U dvou koček
Kultura Žďár -  kino Vysočina
Láskominy
Radka Loukotová
Mateřská škola Zubří
Město Nové Město na Moravě
Jiří Mühlfait
Jindřiška Nečasová
Novoměstská kulturní zařízení
Petr Okurka
Ema Oravcová
Papír - hračky pod nemocnicí 
Portimo - dobrovolníci a pracovníci
Restaurace Na Zastávce
Rodinná farma Sedmikráska
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
Lenka Štěpánková
Televize Vysočina
Tiskárna Drahonský & Lang - DaL tisk, s.r.o.
Tiskárna Unipress, s.r.o.
Tradiční výroba pralinek s.r.o. 
Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou
Vinotéka Libuše Burešová
Vinotéka u Bukáčků
Vinotéka u Charlieho
Denisa Vodičková - ZUŠ Jana Štursy
Žďárský deník
Žďárský průvodce
…a všichni další, nejmenovaní, kdo naší benefici jakkoli pomohli 

 

Rok 2014

Zdroje financování z dotací
Fond Vysočiny
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR

Dárci a sponzoři

Alza.cz a.s.
Apoly, s.r.o.
Babyvak - Jiří Pech
Martin Bartoš
Oldřich Bukáček
Jan a Věra Burešovi
Lenka Čajanová
Tereza Červinková
Československá obchodní banka, a.s.
Iva Dostálová - Papírnictví a hračky pod nemocnicí
EFKO - karton, s.r.o.
Farma Blatiny - CZ, s.r.o.
Ivo Fiala
Jan Heiland
JTJ spol. s.r.o.
Javlin, a.s.
JUKI, s.r.o.
Josef Kadlec - provozování autoškoly
Jan Keller
Jaroslava Končeková
Jaromír Křivohlavý
Lékárna u Salvátora, s.r.o.
Michal Lukeš
Zdeňka Marková
Medin, a.s.
Vít Odehnal
Orea hotel Devět skal
Penzion Klokočí, s.r.o.
Petrast a.s.
PKS okna, a.s.
Markéta Popelová Nečasová
Racom, s.r.o.
RJ Trade, s.r.o.
Rozsošský divadelní spolek
Jaroslava Růžičková
JUDr. Božena Slezáková
Martin Sobotka
Sporten, a.s.
Staredo, s.r.o.
Eva Šišková
Ruth Šormová
Termont Plus, s.r.o.
Třída 8.A Gymnázia V.Makovského v Novém Městě na Moravě
Jasmína Vaňková
Viktor Trade, s.r.o.
Luboš Zelený
Miroslav Zelený
žáci, pracovníci a přátelé 1. základní školy v Novém Městě na Moravě

Města a obce, která podporují naše služby

Bobrová
Budeč
Bystřice nad Pernštejnem
Dolní Rožínka
Křídla
Křižanov
Líšná
Nová Ves
Nové Dvory
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Rovečné
Rožná
Řečice
Velké Meziříčí
Zubří
Žďár nad Sázavou

Benefiční aktivity podpořili

Hana Císařová
DaL tisk, s.r.o.
Design Alžběta Hanzlová
Dilia, o.s.
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram (Hrdý Budžes)
dobrovolníci Portimo, o.p.s.
Irena Dousková
Barbora Dusíková
Jaroslav Dušek, Martin Dušek, Petr Knotek, Zdeněk Konopásek, Viktor Zborník (Čtyři dohody)
Enpeka, a.s.
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
G - květiny a dárkové zboží
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Harst Agency, s.r.o.
HIT magazín
Chata Studnice, s.r.o.
Informační centra Bystřice n.P., Nové Město na M., Žďár n.S.
Knihkupectví Trojan Nové Město na M.
KOUS Vysočina
Radka Loukotová
Město Nové Město na Moravě
Mošner Sound, s.r.o.
Jiří Mühlfait
noviny Bystřicko
noviny Novoměstsko
noviny Velkomeziříčsko
Novoměstská kulturní zařízení
Ochranný svaz autorský, z.s.
RS Zubří - Ing. Milan Candrík
Restaurace Na Zastávce
Restaurace Včela
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
Dan Šimek
Lenka Štěpánková
Ivan Štrobl
Veronika Teplá
Tiskárna Unipress, s.r.o.
Tradiční výroba pralinek s.r.o.
Vinotéka Libuše Burešová
Vinotéka u Bukáčků
Vinotéka u Charlieho
Denisa Vodičková
Základní škola a mateřská škola Nová Ves u NMnM
Základní škola a mateřská škola Zubří
Základní umělecká škola Jana Štursy
zaměstnanci Portimo
Žďárský průvodce


Rok 2013

Zdroje financování z dotací
Evropský sociální fond
Fond Vysočiny
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR

Města a obce, která podporují naše služby
Budeč
Bystřice nad Pernštejnem
Černá
Dolní Rožínka
Křídla
Nová Ves
Nové Dvory
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Rovečné
Rožná
Zvole
Žďár nad Sázavou


Dárci a sponzoři
British Cars Ltd s.r.o.
Ing. Oldřich Bukáček
Mgr. Tereza Červinková
EFKO-karton, s.r.o.
Farma Blatiny - CZ, s.r.o.
Farní charita sv. Anežky České, Radešínská Svratka
Martin Hána
Javlin, a.s.
JTJ spol. s r.o.
JUKI, s.r.o.
Josef Kadlec - provozování autoškoly
Jan Keller
Lékárna u Salvátora, s.r.o.
Lesy ČR, s.p.
Medin, a.s.
MUDr. Eva Pelikánová
Penzion Klokočí, s.r.o.
MUDr. Václav Peňáz
Petrklíč Frýdek Místek s.r.o.
RJTrade, s.r.o.
Schwartz technické plasty ČR s.r.o.
JUDr. Božena Slezáková
Martin Sobotka
Zdislava Sobotková
Sporten, a.s.
Staredo, s.r.o.
Alois Šimko
Jiří Štourač
Termont Plus, s.r.o.
VIKTOR trade, s.r.o.
Jana Zelená
Zliner s.r.o.

Benefici NA JEDNÉ LODI podpořili
Ateliér Liba - Libuše Buchtová
Hana Císařová
Cukrárna Bystřice nad Pernštejnem - Kateřina Kašová
dárci dobrot do „plavebního menu“
dárci výher u „kola štěstí“
Design Alžběta Hanzlová
dobrovolníci Portimo, o.p.s.
Dr. Max Lékárna
Dřevěné divadlo Jana Hrubce
Enpeka, a.s
Ivo Fiala
Harst Agency, s.r.o.
HIT magazín
Larisa Hofmanová a chráněná dílna Diakonie ČCE Rolnička Soběslav
Informační centra Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou
Hana Jelínková
Zdeněk Jun
Kinský Žďár, a.s.
Knihkupectví Trojan Nové Město na Moravě
KOUS Vysočina
Kraj Vysočina
Květinový ráj - Renata Komínková
Lékárna u Salvátora, s.r.o.
noviny Bystřicko
Novoměstská kulturní zařízení
noviny Novoměstsko
Dita Novotná
Zdeněk Novotný
Ema Oravcová
Patchwork club Nové Město na  Moravě
Lída Pokorná
Štěpán Rusňák - Pražská paroplavební společnost, a.s.
Spirituál kvintet
Sporten, a.s.
Studenti JAMU-  Marie Bravencová, Jana Nechvátalová, Jana Posníková
Zuzana Šafaříková
Dan Šimek
Daniela Šimková
Markéta Šimková & Vlasta Švejdová
Markéta Šimková jr.
Zdeněk Šorm
Veronika Teplá
Tiskárna Drahonský & Lang
Tiskárna Unipress, s.r.o.
Valner Art Glass Přibyslav
Markéta Veselá
Vinotéka u Bukáčků
Vinotéka Burešová
Vinotéka U Charlieho
Základní škola L.Čecha Nové Město na Moravě
ZUŠ Nové Město na Moravě - Eva Mošnerová, ředitelka; Denisa Vodičková a žáci výtvarného oboru; Kateřina Šteidlová a žáci literárně dramatického oboru
zaměstnanci Portimo, o.p.s.
živé sousoší z Bobrové i Nového Města
žongléři a žonglérky

 

Vaší přízně a zájmu si vážíme, děkujeme za ně a doufáme, že nám je zachováte!

Vaší přízně a zájmu si vážíme, děkujeme za ně a doufáme, že nám je zachováte!

2018

2017
2016
2015
2014
2013

Rok 2018

Zdroje financování z dotací
Kraj Vysočina
Fond Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace Agrofert
Nadační fond AVAST

Dárci a sponzoři
Babyvak
Centropen
Cukrárna u Janovských
Divadelní ochotnický spolek Rozsochy
Klenoty - Dagmar Nečasová
Knihkupectví u Salvátora
Marcela Dudová
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
Forum dárců
HIT HIT
Lukáš Hubáček
Josef Kadlec - provozování autoškoly
Radek Kaplan
Vojtěch Kotyza
Kouřilová, s.r.o.
Radka Loukotová
Mobily Jiří Němec
Alena a Aleš Mostečtí
nakladateství Svojtka
Hana Nemethová
Eliška Novotná
Dagmar Pálková
Patchworkový klub Nové Město na Moravě: Miloslava Gregorová, Věra Kutílková, Dita Machová, Gita Machová, Mirka Müllerová, Pavla Neubrandová, Rita Skalníková, Marie Šikulová, Alena Šulcová, Ivana Urbancová, Gabriela Žáková
MUDr. Markéta a Václav Peňázovi
PKS okna a.s.
Plastpol, o.p.s.
Martin Popel
Pracovní oděvy Hana Killerová
Jana Radová
Racom, s.r.o.
MUDr. Božena Slámová
Mgr. Marcela Slámová
SOŠ Nové Město na Moravě
Staredo, s.r.o.
Alice Svobodová
Miroslav Šaroun
Blanka Šauerová
Markéta Šimková
Ing. Karolína Šimková
Školní sportovní klub AŠSK Active - SVČ Žďár nad Sázavou
Mgr. Ruth Šormová
Vlastimil Tatíček
Tescoma Nové Město na Moravě
Libuše Topinková
JUDr. Simeona Zikmundová
ZLINER s.r.o.
ZŠ Bobrová
Železářství, domácí potřeby Pavel Neuman


Města a obce
Bobrová
Bystřice nad Pernštejnem
Dolní Rožínka
Křižanov
Lavičky
Nová Ves
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Radešín
Rovečné
Rožná
Řečiče
Velké Meziříčí
Věcov
Věžná
Vír
Žďár nad Sázavou
Zubří

Benefiční aktivity podpořili

David Balvín

 Pavla Bytešníková

 Hana Císařová

 Cukrárna Kateřina Kašová

 Ivona Čermáková

 Český rozhlas Vysočina

 DaL tisk, s.r.o.

 Slovácké divadlo Uherské Hradiště

 Dobrovolníci: Bohumila Ambrožová, Lada Ambrožová, Renata Dvořáková, Kamil Janulek, Lucie Novotná, Milada Ondráčková, Ema Oravcová, Diana Ovčačíková, Petra Svobodová, Zuzana Šafaříková, Eliška Šarounová, Markéta Štěpánová, Zuzana Vintrová

 Enpeka, a.s.

 Farní sbor ČCE

 G - květiny a dárkové zboží

 Alžběta Hanzlová

 Harst Agency, s.r.o

 HIT magazín

 Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem

 Informační centrum Nové Město na Moravě

 Kafé 133 - Láskominy

 Knihkupectví U Salvátora

 Radka Loukotová

 Malá Indie

 Město Nové Město na Moravě

 Jindřiška Nečasová

 Miloš Neuman

 noviny Bystřicko

 noviny Novoměstsko

 noviny Velkomeziříčsko

 Papírnictví Srbová

 Pracovníci Portimo, o.p.s.

 Sbor dobrovolných hasičů NMnM

 Marie Scheibová

 Petr Šušor - bubnování

 Lenka Sobotková

 Televize Vysočina

 Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou

 Vinařství Stanislav Mádl

 Vinotéka Libuše Burešová

 Vinotéka u Charlieho

 Vinotéka U Raků Žďár nad Sázavou

 Radek Wimmer

 Zdar, a.s.

 Žďárský průvodce

 Živá hudba: Marek Peňáz, Evžen Šimek

 Živé sousoší

  … a jiní nejmenovaní dárci času, dobrot a všemožné další pomoci 

 DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PODPORU!

 

Rok 2017

Zdroje financování z dotací
Fond Vysočina
Kraj Vysočina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR 

Dárci a sponzoři
Auto Holubka CZ, s.r.o.
Auto Janíček
Autocenr Hudec spol. s r.o.
Radomíra Bednaříková
Mgr. Pavla Čeňková
Divadelní spolek Špilas
Božena Dudášová
Farma Blatiny
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
Forum dárců
GIVT.cz s.r.o.
8.A, 4.B, 4.C - Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě
Alena Jarošová
JTJ spol. s r.o.
Ing. Miroslav Kadeřávek
Josef Kadlec - provozování autoškoly
Josef Kabrda
Bc. Helena Kamenská
KMP Bürotechnik, s.r.o.
Lékárna u Salvátora
MUDr. Markéta a Václav Peňázovi
Nadace Agrofert
Nadační fond Albert
Eliška Novotná
Penzion Klokočí Kadov - manželé Leskourovi
Plastpol, s.r.o.
Racom, s.r.o.
RJTrade s.r.o.
PharmDr. Jaroslava Růžičková
SATT a.s.
Sdružení Krajina
Ing. Petr Scheib
Ski Snowpark a.s.
JUDr. Božena Slezáková
Staredo, s.r.o.
Sporten, a.s. 
Markéta Šimková
Mgr. Ruth Šormová
Vlastimil Tatíček
VIKTOR trade, s.r.o.
Zdemar Vysočina, s.r.o.
JUDr. Simeona Zikmundová

Města a obce
Bobrová
Bystřice nad Pernštejnem
Dolní Rožínka
Křídla
Křižanov
Lavičky
Líšná
Nová Ves u Nového Města na Moravě
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Rovečné
Rožná
Řečice
Vír
Vlachovice
Zubří
Žďár nad Sázavou

Benefiční aktivity podpořili


David Balvín
Baliny
Hana Císařová
Cukrárna Kateřina Kašová
Český rozhlas Vysočina
DaL tisk, s.r.o.
Dilia, z.s.
Divadlo Kalich (Bára Hrzánová, Radek, Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová)
Dobrovolníci:  Aneta Augustinová, Ivona Čermáková, Nina Hájková, Jakub Havlíček, Milada Holečková, Lucie Hroudová, Kamil Janulek, Romana Lahnerová, Ema Oravcová, Tereza Oravcová, Jan Poul, Veronika Ptáčková, Tereza Ševčíková, Daniela Vodičková, Metoděj Vykydal
Karolína Dvořáková
Enpeka, a.s.
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
G - květiny a dárkové zboží
Alžběta Hanzlová
Harst Agency, s.r.o
HIT magazín
Lucie Chodilová
Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem
Informační centrum Nové Město na Moravě
Kafé 133 - Láskominy
Knihkupectví U Salvátora
Lada Krejčová
Ludmila Leskourová
Radka Loukotová
Malá Indie
Město Nové Město na Moravě
Jindřiška Nečasová
Eliška Novotná
noviny Bystřicko
noviny Novoměstsko
noviny Velkomeziříčsko
Novoměstská kulturní zařízení
Papírnictví Srbová
Tamara Pecková Homolová
Pracovníci Portimo, o.p.s.
Restaurace Na zastávce
Sbor dobrovolných hasičů NMnM
Marie Scheibová
Růžena Skalníková
Michaela Svobodová
Sedmikráska -  rodinná farma
Dan Šimek
Lenka Štěpánková
Marek Štys
Erik Tabery
Televize Vysočina
Tiskárna Unipress s.r.o.
Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou
Vinařství Stanislav Mádl
Vinotéka Libuše Burešová
Vinotéka u Charlieho
Radek Wimmer
Zdar, a.s.
ZO ČSV Nové Město na Moravě (Český svaz včelařů)
Žďárský průvodce
Živá hudba: Marie Juračková, Klára Kadlíčková, Natálie Kadlíčková, Marek Peňáz, Martin Popel, Evžen Šimek, Martin Uher

… a jiní nejmenovaní dárci času, dobrot a všemožné další pomoci 


DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PODPORU! 


Rok 2016

Zdroje financování z dotací
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR 

Dárci a sponzoři
Aktipo o.s. (sbirej-toner.cz)
Albi Česká republika a.s.
Autocentr Hudec s. r. o.
Babyvak - Jiří Pech
Ing. Oldřich Bukáček
ČSOB PAYSEC
Divadelní spolek Špilas
Farma Blatiny CZ. s.r.o.
Fórum dárců
Grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
JTJ spol. s.r.o.
Josef Kabrda
Marcel Kolman
Lékárna U Salvátora
Lesy ČR
Radka Loukotová
Medin a.s.
Jiří Mühlfait 
Nadace AGROFERT
Nadace Divoké husy
Nadační fond Albert
Nadace rozvoje občanské společnosti
Ochotnický soubor Rozsochy
P-Cafe
Jiří Pech
Penzion Klokočí, s.r.o.
Ludvík Polnický
Racom s.r.o.
RJTrade s.r.o.
SATT a.s.
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
Marie Scheibová
JUDr. Božena Slezáková
Staredo s.r.o.
Termont plus s.r.o.
Viktor Trade, s.r.o.
Wiky hračky s.r.o.
Zdemar Vysočina s. r. o. 
Zliner s.r.o. 

Města a obce
Bobrová
Bystřice nad Pernštejnem
Dlouhé
Dolní Rožínka
Křídla
Křižanov
Líšná
Nová Ves u Nového Města na Moravě
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Pavlov
Radešín
Rovečné
Rožná
Řečice
Vír
Zubří
Žďár nad Sázavou

Benefiční aktivity podpořili
David Balvín
Barvy-laky komplet, s.r.o.
Hana Císařová
ComGate, a.s.
Český rozhlas Region
DaL tisk, s.r.o.
Dilia, z.s.
Divadelní spolek Rozsochy
Divadlo Kalich, Iva Janžurová, Igor Orozovič
Dvorský statek Olešenka - Kozí dvorek
Dobrovolníci: Zita Baxantová, Martina Belušová, Veronika Blažková, Lenka Čajanová, Radek Čeněk, Ivona Čermáková, Jakub Havlíček, Lenka Horváthová, Simon Hrubec, Lucie Chodilová, Kamil Janulek, Petr Kadlec, Marie Klimešová, Tereza Krahulová, Kateřina Měcháčková, Stanislava Neradilová, Petra Neuerová, Lucie Novotná, Tereza Oravcová, Barbora Smékalová, Barbora Smitková, Petra Svobodová, Gabriela Šírová, Daniela Vodičková
Enpeka, a.s.
Farní sbor ČCE
Ivo Fiala
G - květiny a dárkové zboží
6.A Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami v NMnM - Kristýna Kutějová, výtvarná skupina a Mgr. Lenka Prokopová
Alžběta Hanzlová
harst agency s.r.o
HIT magazín
Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem
Informační centrum Nové Město na Moravě
Kafé 133 - Láskominy
Marta Kellerová
Petr Klein
Knihkupectví U Salvátora
Kovo Ropák, s.r.o.
Radka Loukotová
Malá Indie
Město Nové Město na Moravě
Jiří Mühlfait
noviny Bystřicko
noviny Novoměstsko
noviny Velkomeziříčsko
Novoměstská kulturní zařízení
Kateřina Obalilová
Petr Okurka
Papírnictví Srbová
Plastpol, s.r.o.
pracovníci Portimo, o.p.s. 
Restaurace Na Zastávce
Sbor dobrovolných hasičů NMnM
Milan Slonek
Dan Šimek
Zdeněk Šorm
Lenka Štěpánková
Jindřich Štreit
Vlasta Švejdová
Tiskárna Unipress s.r.o.
Tradiční výroba pralinek s.r.o.
Truhlářství INEX
Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou
TV Vysočina
Vinotéka Burešová
Vinotéka u Bukáčků
Vinotéka u Charlieho
Zdar, a.s.
ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, Kateřina Šteidlová a Denisa Vodičková
Žďárský deník
Žďárský průvodce
Živá hudba: Marie Juračková, Klára Kadlíčková, Natálie Kadlíčková, Martin Popel, Evžen Šimek, Martin Uher
Živé sousoší: Tomáš Blažek, Veronika Blažková, Jakub Havlíček, Katka Marečková, Jan Oravec, Markéta Popelová Nečasová, Jaroslav Strnad, Zdena Strnadová, Miloš Tomek, Zlatuše Tomková, David Vykydal, Metoděj Vykydal, Magda Vykydalová, Petra Vykydalová

 

… a jiní nejmenovaní dárci času, dobrot, hrnečků a všemožné další pomoci 

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PODPORU!

 


Rok 2015

Zdroje financování z dotací
Fond Vysočiny
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR

Dárci a sponzoři
Ing. Oldřich Bukáček
Centropen, a.s.
Tereza Červinková
Divadelní spolek Rozsochy
EFKO - karton, s.r. o.
Farma Blatiny - CZ, s.r.o.
Ivo Fiala - SKIAREÁL Nový Jimramov
Grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
JTJ, spol. s r.o.
Josef Kadlec - provozování autoškoly

Lékárna Dr.Max
Lékárna U Salvátora
František Macháček
Medin, a.s.
Jiří Mühlfait
P - Café
Penzion Klokočí, s.r.o.
MUDr. Václav Peňáz
PKS okna a.s.
Primeros Prague a.s.
RJTrade s.r.o.
Racom, s.r.o.
PharmDr. Jaroslava Růžičková
JUDr. Božena Slezáková
Staredo, s.r.o.
Eva Svobodová
Jan Šustr
Jitka Švaříčková
Termont Plus, spol. s r.o.
Třída 8.A Gymnázia V.Makovského v Novém Městě na Moravě
V - studio krásy Veronika Ptáčková
VIKTOR Trade, s.r.o.
Kateřina Vitásková
www.smart-filter.com s.r.o.
Ing. Miroslav Zelený
Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě


Města a obce
Bobrová
Budeč
Bystřice nad Pernštejnem
Dlouhé
Dolní Rožínka
Křižanov
Líšná
Nová Ves
Nové Dvory
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Pavlov
Radešín
Rovečné
Rožná
Řečice
Žďár nad Sázavou

Benefiční aktivity podpořili
Apoly, s.r.o.
Báťkovy produkty
Marie Blažková
Milan Candrík - RS Zubří
Hana Císařová
Cukrárna Kateřina Kašová
Český rozhlas Region
Divadlo Na Jezerce - divadelní společnost Jana Hrušínského
Drogerie Řezáčová 
Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě
Enpeka, a.s.
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
G - květiny a dárkové zboží
Harst Agency, s.r.o.
HIT magazín
Jan Hřebejk
Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem a měsíčník Bystřicko
Informační centrum Nové Město na Moravě a měsíčník Novoměstsko
Petr Jarchovský
Kitl s.r.o.
Knihkupectví U Salvátora
KOUS Vysočina
Kozlovna U dvou koček
Kultura Žďár -  kino Vysočina
Láskominy
Radka Loukotová
Mateřská škola Zubří
Město Nové Město na Moravě
Jiří Mühlfait
Jindřiška Nečasová
Novoměstská kulturní zařízení
Petr Okurka
Ema Oravcová
Papír - hračky pod nemocnicí 
Portimo - dobrovolníci a pracovníci
Restaurace Na Zastávce
Rodinná farma Sedmikráska
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
Lenka Štěpánková
Televize Vysočina
Tiskárna Drahonský & Lang - DaL tisk, s.r.o.
Tiskárna Unipress, s.r.o.
Tradiční výroba pralinek s.r.o. 
Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou
Vinotéka Libuše Burešová
Vinotéka u Bukáčků
Vinotéka u Charlieho
Denisa Vodičková - ZUŠ Jana Štursy
Žďárský deník
Žďárský průvodce
…a všichni další, nejmenovaní, kdo naší benefici jakkoli pomohli 

 

Rok 2014

Zdroje financování z dotací
Fond Vysočiny
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR

Dárci a sponzoři

Alza.cz a.s.
Apoly, s.r.o.
Babyvak - Jiří Pech
Martin Bartoš
Oldřich Bukáček
Jan a Věra Burešovi
Lenka Čajanová
Tereza Červinková
Československá obchodní banka, a.s.
Iva Dostálová - Papírnictví a hračky pod nemocnicí
EFKO - karton, s.r.o.
Farma Blatiny - CZ, s.r.o.
Ivo Fiala
Jan Heiland
JTJ spol. s.r.o.
Javlin, a.s.
JUKI, s.r.o.
Josef Kadlec - provozování autoškoly
Jan Keller
Jaroslava Končeková
Jaromír Křivohlavý
Lékárna u Salvátora, s.r.o.
Michal Lukeš
Zdeňka Marková
Medin, a.s.
Vít Odehnal
Orea hotel Devět skal
Penzion Klokočí, s.r.o.
Petrast a.s.
PKS okna, a.s.
Markéta Popelová Nečasová
Racom, s.r.o.
RJ Trade, s.r.o.
Rozsošský divadelní spolek
Jaroslava Růžičková
JUDr. Božena Slezáková
Martin Sobotka
Sporten, a.s.
Staredo, s.r.o.
Eva Šišková
Ruth Šormová
Termont Plus, s.r.o.
Třída 8.A Gymnázia V.Makovského v Novém Městě na Moravě
Jasmína Vaňková
Viktor Trade, s.r.o.
Luboš Zelený
Miroslav Zelený
žáci, pracovníci a přátelé 1. základní školy v Novém Městě na Moravě

Města a obce, která podporují naše služby

Bobrová
Budeč
Bystřice nad Pernštejnem
Dolní Rožínka
Křídla
Křižanov
Líšná
Nová Ves
Nové Dvory
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Rovečné
Rožná
Řečice
Velké Meziříčí
Zubří
Žďár nad Sázavou

Benefiční aktivity podpořili

Hana Císařová
DaL tisk, s.r.o.
Design Alžběta Hanzlová
Dilia, o.s.
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram (Hrdý Budžes)
dobrovolníci Portimo, o.p.s.
Irena Dousková
Barbora Dusíková
Jaroslav Dušek, Martin Dušek, Petr Knotek, Zdeněk Konopásek, Viktor Zborník (Čtyři dohody)
Enpeka, a.s.
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě
G - květiny a dárkové zboží
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Harst Agency, s.r.o.
HIT magazín
Chata Studnice, s.r.o.
Informační centra Bystřice n.P., Nové Město na M., Žďár n.S.
Knihkupectví Trojan Nové Město na M.
KOUS Vysočina
Radka Loukotová
Město Nové Město na Moravě
Mošner Sound, s.r.o.
Jiří Mühlfait
noviny Bystřicko
noviny Novoměstsko
noviny Velkomeziříčsko
Novoměstská kulturní zařízení
Ochranný svaz autorský, z.s.
RS Zubří - Ing. Milan Candrík
Restaurace Na Zastávce
Restaurace Včela
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
Dan Šimek
Lenka Štěpánková
Ivan Štrobl
Veronika Teplá
Tiskárna Unipress, s.r.o.
Tradiční výroba pralinek s.r.o.
Vinotéka Libuše Burešová
Vinotéka u Bukáčků
Vinotéka u Charlieho
Denisa Vodičková
Základní škola a mateřská škola Nová Ves u NMnM
Základní škola a mateřská škola Zubří
Základní umělecká škola Jana Štursy
zaměstnanci Portimo
Žďárský průvodce


Rok 2013

Zdroje financování z dotací
Evropský sociální fond
Fond Vysočiny
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR

Města a obce, která podporují naše služby
Budeč
Bystřice nad Pernštejnem
Černá
Dolní Rožínka
Křídla
Nová Ves
Nové Dvory
Nové Město na Moravě
Ostrov nad Oslavou
Rovečné
Rožná
Zvole
Žďár nad Sázavou


Dárci a sponzoři
British Cars Ltd s.r.o.
Ing. Oldřich Bukáček
Mgr. Tereza Červinková
EFKO-karton, s.r.o.
Farma Blatiny - CZ, s.r.o.
Farní charita sv. Anežky České, Radešínská Svratka
Martin Hána
Javlin, a.s.
JTJ spol. s r.o.
JUKI, s.r.o.
Josef Kadlec - provozování autoškoly
Jan Keller
Lékárna u Salvátora, s.r.o.
Lesy ČR, s.p.
Medin, a.s.
MUDr. Eva Pelikánová
Penzion Klokočí, s.r.o.
MUDr. Václav Peňáz
Petrklíč Frýdek Místek s.r.o.
RJTrade, s.r.o.
Schwartz technické plasty ČR s.r.o.
JUDr. Božena Slezáková
Martin Sobotka
Zdislava Sobotková
Sporten, a.s.
Staredo, s.r.o.
Alois Šimko
Jiří Štourač
Termont Plus, s.r.o.
VIKTOR trade, s.r.o.
Jana Zelená
Zliner s.r.o.

Benefici NA JEDNÉ LODI podpořili
Ateliér Liba - Libuše Buchtová
Hana Císařová
Cukrárna Bystřice nad Pernštejnem - Kateřina Kašová
dárci dobrot do „plavebního menu“
dárci výher u „kola štěstí“
Design Alžběta Hanzlová
dobrovolníci Portimo, o.p.s.
Dr. Max Lékárna
Dřevěné divadlo Jana Hrubce
Enpeka, a.s
Ivo Fiala
Harst Agency, s.r.o.
HIT magazín
Larisa Hofmanová a chráněná dílna Diakonie ČCE Rolnička Soběslav
Informační centra Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou
Hana Jelínková
Zdeněk Jun
Kinský Žďár, a.s.
Knihkupectví Trojan Nové Město na Moravě
KOUS Vysočina
Kraj Vysočina
Květinový ráj - Renata Komínková
Lékárna u Salvátora, s.r.o.
noviny Bystřicko
Novoměstská kulturní zařízení
noviny Novoměstsko
Dita Novotná
Zdeněk Novotný
Ema Oravcová
Patchwork club Nové Město na  Moravě
Lída Pokorná
Štěpán Rusňák - Pražská paroplavební společnost, a.s.
Spirituál kvintet
Sporten, a.s.
Studenti JAMU-  Marie Bravencová, Jana Nechvátalová, Jana Posníková
Zuzana Šafaříková
Dan Šimek
Daniela Šimková
Markéta Šimková & Vlasta Švejdová
Markéta Šimková jr.
Zdeněk Šorm
Veronika Teplá
Tiskárna Drahonský & Lang
Tiskárna Unipress, s.r.o.
Valner Art Glass Přibyslav
Markéta Veselá
Vinotéka u Bukáčků
Vinotéka Burešová
Vinotéka U Charlieho
Základní škola L.Čecha Nové Město na Moravě
ZUŠ Nové Město na Moravě - Eva Mošnerová, ředitelka; Denisa Vodičková a žáci výtvarného oboru; Kateřina Šteidlová a žáci literárně dramatického oboru
zaměstnanci Portimo, o.p.s.
živé sousoší z Bobrové i Nového Města
žongléři a žonglérky

 

Vaší přízně a zájmu si vážíme, děkujeme za ně a doufáme, že nám je zachováte!