Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

  • Portimo
  • Portimo
  • Portimo
  • Portimo
  • Portimo
  • Portimo
  • Portimo
  • Portimo

Občanská poradna

veřejný závazek

Poslání
Cíle
Okruh osob
Zásady
Provozní doba
Kapacita služby

 

Poslání

 

 

Občanská poradna je ambulantní, popř. i terénní  službou odborného sociálního poradenství. Poskytuje rady, informace a pomoc uživatelům služby, informuje je o jejich právech, povinnostech, možnostech řešení a dostupných službách. Pomáhá lidem najít řešení jejich problémů a hájit jejich oprávněné zájmy. Podporuje uživatele služby tak, aby zvládli řešit problémy vlastními silami.

 

Cíle

 

Cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, aby se ve svých problémech dobře orientovali, vyjádřili svá přání a potřeby, uměli hájit svá práva, znali své povinnosti, byli seznámeni s dalšími návaznými službami, seznámili se s možnostmi řešení svého problému a samostatně zvolili způsob řešení, tedy aby byli schopni samostatně a aktivně jednat. Dalším cílem je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.  

 

 

OKRUH OSOB

 

Služby občanského poradenství jsou poskytovány dospělým lidem a dětem starším 10ti let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva, povinnosti, či dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

 

ZÁSADY

 

Profesionalita - poskytujeme odborné služby, jejichž kvalitu neovlivňují osobní názory a postoje poradce, zachováváme individuální přístup ke každému uživateli služby.
Diskrétnost - uživatelům zajišťujeme anonymitu a diskrétnost, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
Bezplatnost - občanské poradenství poskytujeme zdarma.
Nezávislost - činnost občanské poradny je nezávislá na státních nebo jiných organizacích.
Nestrannost - služby nabízíme všem, bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního stavu, sexuální orientace, politické příslušnosti, věku, náboženského vyznání, vzdělání či společenského postavení.

 

PROVOZNÍ DOBA

OBČANSKÁ PORADNA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo nám. 449, 592 31 Nové Město na Mor., tel.: 566 616 121
Pondělí      *8.00 - 12.00*  12.30 - 17.00
Středa        8.00 - 12.00   12.30 - 14:30    *14:30 - 17:00*
Pátek          8.00 - 12.00
*Pouze pro předem objednané uživatele služby

KONTAKTNÍ MÍSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 688 227
Úterý         *8.30 - 12.00*     *12.30 - 14.30*
Čtvrtek      *8.30 - 12.00*       12.30 - 17.00

* pro objednané uživatele služby
Délka jedné konzultace zpravidla nepřesahuje 45 minut.
Poslední uživatel služby je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby.

 

KAPACITA SLUŽBY

Občanská poradna Nové Město na Moravě
Služba je poskytována v rozsahu 17 hodin týdně pro neobjednané uživatele služby a 4 hodiny týdně pro objednané uživatele služby ( celkem tedy 21 hodin týdně ).

Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem
Služba je poskytována v rozsahu 15 hodin týdně.