Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Raná péče
Osobní asistence
Občanská poradna
Centrum prevence CéPéčko
Dobrovolnictví

PŘÍBĚHY PORTIMO

Po celý rok budeme představovat příběhy našich klientů.

více informací zde ...

DEJTE SI S NÁMI DALŠÍCH DVACET...

Portimo 1998 - 2018

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

Benefice byla rekordní

NA JEDNÉ LODI, PŘEDSUDKŮM NAVZDORY. 

více informací zde ...

Nova Civitas

Porohlédněte si fotky!

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

Letos slavíme dvacetiny. Je Portimo náš první, druhý nebo třetí název?
první
0%
druhý
100%
třetí
0%

Odkazy

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - http://www.mpsv.cz
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR - http://www.msmt.cz
Kraj Vysočina - http://www.kr-vysocina.cz/
Město Nové Město na Moravě - http://www.nmnm.cz/
Město Bystřice nad Pernštejnem - http://www.bystricenp.cz/
Město Žďár nad Sázavou - http://www.zdarns.cz/
Asociace občanských poraden - http://www.obcanskeporadny.cz/
Česká asociace streetwork - http://www.streetwork.cz/
Asociace pracovníků v rané péči - http://www.asociace.unas.cz/
Nadace Sirius - http://www.nadacesirius.cz/
Vzdělávací a informační centrum - www.neziskovky.cz
KOUS Krajské koordinační uskupení NO - www.neziskovka.cz