Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Raná péče
Osobní asistence
Občanská poradna
Centrum prevence CéPéčko
Dobrovolnictví

Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

O nás

Obecně prospěšná společnost PORTIMO, o.p.s. vznikla v roce 1998 (do poloviny roku 2013 působila pod názvem Sdružení Nové Město na Moravě o.s.).

Společnost Portimo, o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 19.7.2013 pod spisovou značkou O 620, vedenou u Krajského soudu v Brně. Je plným právním nástupcem Sdružení Nové Město na Moravě, tedy nositelem jeho historie, závazků i pohledávek a samozřejmě veškeré jeho činnosti.

Portimo, o.p.s. vede ředitel, orgány společnosti jsou Správní rada a Dozorčí rada.


Správní rada:

JUDr. Simeona Zikmundová - předsedkyně
Marie Scheibová -  místopředsedkyně
Ing. Jaromír Černý, Mgr. Jana Lišková, Zdeňka Marková, Mgr. Marie Štouračová - členové


Dozorčí rada:
Ing. Jana Scheibová - předsedkyně
Rita Skalníková, DiS.
- místopředsedkyně
Ing. Hana Janů
- člen