Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Raná péče
Osobní asistence
Občanská poradna
Centrum prevence CéPéčko
Dobrovolnictví

Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

O nás

kdo jsme

Portimo, o.p.s.

  • je obecně prospěšná společnost, nestátní, nezisková organizace, právnická osoba
  • poskytuje pět registrovaných sociálních služeb: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní asistence, Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • nabízí certifikované programy primární prevence v Centru prevence CéPéčko a realizuje také akreditované dobrovolnické programy
  • klade si za cíl prosazovat a hájit zájmy klientů, dbát na rozšíření nabídky a zvýšení kvality sociálnívh služeb s ohledem na dostupnost a potřeby obyvatel regionu
  • byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 19.7.2013 pod spisovou značkou O 620, vedenou u Krajského soudu v Brně, navazuje na na činnost Sdružení Nové Město na Moravě o.s. (vznikla jeho transformací a je jeho plným právním nástupcem), které bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 29. 4. 1998


Naším cílem je

  1. realizovat činnosti vycházející z konkrétních potřeb občanů  místní komunity či samosprávy, a to prostřednictvím nezávislé, nestranné a diskrétní pomoci;
  2. rozšiřovat nabídku a zvyšovat kvalitu sociálních služeb s ohledem na dostupnost a potřeby občanů kraje Vysočina;
  3. prosazovat a hájit oprávněné zájmy občanů.