Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Raná péče
Osobní asistence
Občanská poradna
Centrum prevence CéPéčko
Dobrovolnictví

Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

O nás

financování

Východiskem pro nás je vícezdrojové financování.
Mezi hlavní finanční zdroje patří dotace státu (MPSV, MŠMT, MV) a Kraje Vysočina, příspěvky měst a obcí, granty fondů a nadací, příjmy od uživatelů služeb, dary a sponzorské příspěvky. Příležitostnými příjmu mohou být dále např. tržby z prodeje výrobků, výnosy veřejných sbírek, benefičních kampaní a akcí apod. Financování jednotlivých sociálních služeb je individuální. Každá služba funguje jako samostatné „středisko“ s vlastním hospodařením a vlastními zdroji financování.


Principem je pro nás transparentnost
Veškeré finanční zdroje řádně evidujeme a účtujeme, podrobnosti o našem hospodaření a jeho výsledcích jsou veřejně dostupné v každoroční výroční zprávě (naleznete ji zde). Důsledně dbáme na to, aby každý, kdo nám poskytuje prostředky, byl informován o podrobnostech jejich využití. Každý rok naše financování a účetnictví předmětem několika kontrol, jejich dobré jsou pro nás i pro ty, kdo nás finančně podporují, důležitým potvrzením solidnosti.


Soustavná péče o vyhledávání zdrojů
je pro nás samozřejmostí. Podílí se na ní ekonomka, projektová manažerka i ředitelka organizace. Podrobnosti naleznete zde.