Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Raná péče
Osobní asistence
Občanská poradna
Centrum prevence CéPéčko
Dobrovolnictví

Benefice Portimo

pátek 26. října 2018

více informací zde ...

LETNÍ BRIGÁDA

Osobní asistence

více informací zde ...

Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Nový ředitel Portimo

Od 1.9.2018 povede Portimo Ing. Tomáš Pospíšil

více informací zde ...

Chystáme benefici 2018

NA JEDNÉ LODI: DEJTE SI S NÁMI DALŠÍCH DVACET!

26. 10. 2018

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

PŘÍBĚHY PORTIMO

Po celý rok budeme představovat příběhy našich klientů.

více informací zde ...

DEJTE SI S NÁMI DALŠÍCH DVACET...

Portimo 1998 - 2018

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

Benefice byla rekordní

NA JEDNÉ LODI, PŘEDSUDKŮM NAVZDORY. 

více informací zde ...

Nova Civitas

Porohlédněte si fotky!

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

Letos slavíme dvacetiny. Je Portimo náš první, druhý nebo třetí název?
první
12.5%
druhý
68.8%
třetí
18.8%

O nás

kvalita a rozvoj

Chceme poskytovat služby na vysoké lidské i odborné úrovni. Fenoménu „kvality“ i „rozvoje“ věnujeme hodně pozornosti:

Vzdělávání

 • Každá služba i jednotlivý pracovník mají vytvořeny vzdělávací plány.
 • Podporujeme účast zaměstnanců na kursech a seminářích.
 • Někteří pracovníci si zvyšují a rozšiřují kvalifikaci studiem při zaměstnání


Odborný růst

 • Máme vytvořen systém soustavné skupinové supervize.
 • Umožňujeme individuální supervizi pracovníkům, kteří o to projeví zájem.
 • Podporujeme účast zaměstnanců na různých odborných setkáních (stáže, metodická vedení, konference, tematicky zaměřené pracovní skupiny, team-bulding, využívání příkladů dobré praxe)


Vize, koncepce, plánování

 • Promýšlíme, kam se naše organizace i její jednotlivé součásti bude v budoucnu ubírat.
 • Naše aktivity plánujeme v předstihu.
 • Využíváme systému porad, interních kontrol a hospitací.
 • Součástí naší práce je každoroční šetření spokojenosti mezi uživateli jednotlivých služeb.
 • Průběžně analyzujeme a vyhodnocujeme jednotlivé aktivity, výstupy využíváme pro další rozvoj.


Odborné garance

 • Standardy kvality, inspekce kvality sociálních služeb
  (Průběžně a soustavně tvoříme a aktualizujeme metodické materiály, usilujeme o to, aby veškerá naše činnost v rámci poskytovaných sociálních služeb odpovídala zákonem definovaným standardům kvality. Dvě z našich sociálních služeb již úspěšně prošly Inspekcí kvality sociálních služeb.)
 • Certifikace a akreditace programů
  (V současné době např. připravujeme podklady pro certifikaci programů primární prevence a pro akreditaci dobrovolnictví.)
 • Garance
  (Jsme zapojeni do různých profesních uskupení, členství v nich je spojeno  s garancí kvality poskytovaných služeb. Jde např. o Asociaci občanských poraden, Asociaci pracovníků rané péče a o Českou asociaci streetwork.)