Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Raná péče
Osobní asistence
Občanská poradna
Centrum prevence CéPéčko
Dobrovolnictví

Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

Příběh

Nic z toho by bez osobní asistence nebylo možné...


Úvodem bych se chtěl krátce představit. Je mi 46 let a od dětství jsem upoután na invalidní vozík, přičemž dnes jsem již prakticky zcela imobilní. To nejdůležitější je ale to, že jsem už šestnáct let klientem osobní asistence, kterou mi po celou dobu zajišťuje Portimo, o.p.s.

Z předchozích řádků je jistě jasné, že se neobejdu bez soustavné pomoci jiné osoby. Dříve jsem žil spolu se svými rodiči, kteří se o mě rovněž starali. Tato situace byla ale dlouhodobě neudržitelná. Proto když jsem na podzim roku 1999 získal bezbariérový byt ve Žďáře nad Sázavou, začal jsem usilovat o zřízení osobní asistence, o níž jsem se již delší dobu intenzivně zajímal.

Tehdy jsem se také poprvé setkal s paní Marií Scheibovou, která se společně se svojí dcerou této problematice dlouhodobě věnovala. Pro osobní asistenci neexistovala v té době žádná právní úprava, proto bylo spuštění každé takové služby velmi složité. Přesto se paní Scheibové, její dceři a několika dalším nadšencům podařilo s přispěním velké vynalézavosti a osobního nasazení  pro mě tuto službu od 1. srpna roku 2002 zajistit.

Od toho dne se můj život radikálně změnil. Z relativní izolace života na malé vesnici jsem se mohl přesunout do města, což je pro člověka s handicapem vždy výhoda. Tím se mi značně usnadnila cesta jak k lékaři, tak na úřady nebo za zábavou, o daleko jednodušším navazování obyčejných mezilidských vztahů ani nemluvě. Nic z toho by bez osobní asistence nebylo možné.

Za těch šestnáct let se u mě vystřídala řada asistentek a většinou jsme si dokázali dobře porozumět. Téměř každá přinesla do mého života něco nového a pozitivního a chci věřit, že to platí i naopak.

Přeji Portimu, aby se mu i nadále dařilo ve všech jeho aktivitách, včetně pro mě tak důležité osobní asistence.

číst další příběhy > > >