Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Raná péče

Víte o nás?

Raná péče je bezplatná sociální služba, kterou již více než patnáct let poskytuje PORTIMO, o. p. s., v okrese Žďár nad Sázavou. Ranou péči využívají rodiny s dětmi od narození do 7 let věku, kde mají rodiče pochybnosti o vývoji svého dítěte v důsledku vážných okolností.

Rodiče se na nás mohou obrátit v případě, že jejich dítě:

-          ve věku od narození do 7 let věku a rodina bydlí na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou;

-          má mentální, tělesné či kombinované postižení (Downův syndrom, mozková obrna, mentální retardace, …);

-          má závažné obtíže ve vývoji (opožděný vývoj řeči, předčasný porod, poruchy chování, epilepsie, dlouhodobá těžká nemoc, …);

-          trpí poruchou autistického spektra

-          se jim nezdá v pořádku a rodiče potřebují poradit.

Službu poskytují odborní pracovníci (sociální pracovník - poradce rané péče), kteří mají zkušenosti jak z oboru sociální práce, speciální pedagogiky ale i sociální politiky. Dále naše služba využívá odborného týmu konzultantů (logoped, psycholog, fyzioterapeut).

Služba Raná péče je členem Asociace pracovníků v rané péči .
Již po několikáté nám byla udělena Garance kvality, která zaručuje, že námi poskytovaná služba je v souladu s platnými standarty kvality služby raná péče.

Jsme členy Asociace pracovníků v rané péči, z. s. již od roku 2005.

 

Hlavní aktivity rané péče:

-          Pomáháme rodičům rozpoznávat potřeby i možnosti dítěte, rozumět jim a následně je využívat ve výchově a vzdělávání.

-          Prostřednictvím pravidelných konzultací v rodinách dáváme podněty k rozvoji motorických, rozumových i komunikačních schopností dítěte.

-          Umožňujeme bezplatné zapůjčení hraček, pomůcek a literatury.

-          Rodinám i široké veřejnosti nabízíme setkávání, besedy, přednášky a jiné aktivity.

 

Konkrétní nabídku služby naleznete zde.


Fotografie související se službou Raná péče naleznete zde a ilustrační comics zde.

kuku1