Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Raná péče

veřejný závazek

Služba Raná péče, PORTIMO o.p.s. je dlouholetým členem Asociace pracovníků v rané péči, z. s.

Poslání
Cíle
Okruh osob
Zásady služby
Provozní doba
Kapacita služby

Poslání

Poskytujeme odbornou pomoc a podporu rodinám, ve kterých mají rodiče pochybnosti o vývoji svého dítěte v důsledku vážných okolnosti (např. komplikovaný porod, zdravotní postižení). Naším cílem je být rodině průvodcem při hledání způsobů, jak naplnit speciální potřeby dítěte ke spokojenosti celé rodiny.

Cíle

PREVENCE - Veřejnost i odborníci jsou informováni o přínosu služby raná péče. Rodina se o rané péči dozví včas.
PROVÁZENÍ, PODPORA A POMOC - Rodiče umí rozeznat a naplnit potřeby svého dítěte tak, aby dítě dosáhlo maximálního možného rozvoje.  
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ - Rodina má dostatek informací pro samostatné v rozhodování o svých záležitostech
PRO DÍTĚ I RODINU - Rodina i dítě mají vytvořeny podmínky pro spokojený život ve společnosti.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Portimo, o. p. s. poskytuje službu Raná péče rodinám s dítětem:

 • s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra;
 • se závažnými obtížemi ve vývoji (předčasný či komplikovaný porod, nízká porodní váha, dlouhodobá těžká nemoc, poruchy chování, nervosvalové onemocnění,…);
 • jehož vývoj se rodičům nezdá v pořádku a potřebují poradit;
 • od narození do 7 let věku, které žijí na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou.

Službu není možné poskytnout rodinám

 • s dítětem, které již zahájilo povinnou školní docházku;
 • s dítětem s dominantním smyslovým postižením zraku či sluchu;
 • pokud požadují jiné služby, než nabízí Raná péče, např. cvičení Vojtovy metody, hlídání dětí,
 • pokud nesouhlasí s podmínkami sociální služby;
 • pokud je naplněna kapacita služby.

Zásady poskytování sociální služby

 • DOMOV - Službu poskytujeme převážně v domácnosti s ohledem na přirozený denní režim rodiny.  Vyhledáváme přednostně způsoby, jak si rodina může poradit sama. Vnášíme do domácnosti pouze tolik speciálního, kolik je nezbytně nutné.
 • RESPEKT - Rodina je rovnocenným partnerem, ctíme přání, potřeby a názory rodiny. Přizpůsobujeme styl komunikace tak, aby nám rozuměli všichni členové rodiny.
 • DŮVĚRNOST - Chráníme soukromí rodiny a dodržujeme mlčenlivost, nesdělujeme třetím osobám žádné údaje bez souhlasu rodiny.
 • SPOLUPRÁCE - V případě potřeby nabízíme rodině kontakty na další odborníky. Aktivně hledáme nové přístupy a metody práce pro maximální rozvoj služby.
 • AKTIVIZACE - Rodinu motivujeme k řešení její situace vlastními silami. Nabízíme ověřené informace a dbáme na jejich vyváženost.  Konečné rozhodnutí je vždy na rodině.


Provozní doba

Po

8:00 - 15:00          konzultace v rodinách

 

 

 

Út

8:00 - 16:00          konzultace v rodinách

 

 

 

St

12:00 - 16:00        konzultace v rodinách

 

 

 

Čt

9:00 - 18:00          konzultace v rodinách

 

 

 

 

٭   17:00 - 15:00   poradenství

 

 

٭٭ 18:00 - 14:00  „Klub rodičů“

 

8:00 - 13:00          konzultace v rodinách

 

 

 

٭ mimo 1. čtvrtek v měsíci

٭٭ každý 1. čtvrtek v měsíci

 

Služba je poskytována po celý rok.

Pozn. : Provoz mimo stanovenou dobu

je možný po individuální dohodě.

 

Kapacita služby

V PORTIMU, o.p.s. pracují dva pracovníci Rané péče, jeden na 0,8 úvazku a druhý na 0,7 úvazku. Aby byla zajištěna kvalita služby (konzultace v rodině 1x za 4 - 6 týdnů), je možné poskytovat službu maximálně 30 uživatelům.

 

Aktualizace proběhla 25. října 2017 (M. Svobodová, vedoucí služby)