Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Raná péče

jednorázové akce

Příležitostné akce
Pro rodiny zpravidla 6 x ročně pořádáme jednorázové akce (výlety, besedy, přednášky), jejichž cílem je mimo jiné i zprostředkování sociálního kontaktu rodin. Jednorázové akce pořádáme sami nebo s podporou přizvaných odborníků, na některé z nich zveme i širší veřejnost.

Pobytové akce
Jedenkrát ročně je organizován rehabilitační víkendový pobyt s různorodým programem. Pobytu se mohou zúčastnit celé rodiny, jež jsou uživateli služby Raná péče.

Kluby rodičů
Každý první čtvrtek v kalendářním měsíci od 14 do 18 hodin, mohou rodiny navštívit hernu Rané péče, mohou se společně sejít, povídat si, sdílet své zkušenosti. Příležitostně připravujeme tematický program nebo podporujeme rodiče v tom, aby ho sami připravili. Při klubových setkáních zajišťujeme pomoc s hlídáním hlídání dětí.

Skupinové aktivity pro děti s poruchou autistického spektra

Od roku 2017 nabízíme rodinám, kde vyrůstá dítě s poruchou autistického spektra, možnost skupinových aktivit. Skupina dětí se schází pravidelně 1x měsíčně v prostorách rané péče, kde mají pracovníci připravený program na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. Děti mají možnost zažít si různé situace (např. jak si říct o pomoc, jak reagovat při nepříjemné situaci, ...) v bezpečném prostředí. Rodičům je po skončení aktivity zprostředkována pracovníkem reakce dítěte a doporučení pro domácí nácvik.


Kalendárium akcí:

V roce 2018 zatím proběhlo:

 • Školení dobrovolníků, 25. 1. 2018
 • Máme doma předškoláka - 22. 2. 2018
 • Tvořivá dílna Velikonoční tvoření - 22. 3. 2018
 • Poznáváme les - 26. 4. 2018
 • S Večerníčkem na prázdniny - 29. 6. 2018

V roce 2017 jsme pořádali:

 • Jóga pro rodiny - 21. 2. 2017
 • Beseda s oční lékařkou - 16. 3. 2017
 • Agroterapie - život na statku - 23. 3. 2017
 • Canisterapie pro dobrovolníky - 24. 3. 2018
 • Žijí kolem nás... autisté - 3. 4. 2017
 • Logohrátky, beseda s logopedkou - 27. 4. 2017
 • Tvořivá dílna - Malba na sklo - 17. 5. 2017
 • Pojďte s námi za kozami - 29. 9. 2017
 • Rodič s dítětem v nemocnici, beseda - 26. 10. 2017
 • Beseda pro veřejnost Rozvoj dítěte - 6. 11. 2017
 • Beseda pro veřejnost Rozvoj komunikačních dovedností dítěte - 7. 11. 2017
 • Hrátky s hudbou - 9. 11. 2017
 • Vánoční tvořivá dílna - 12. 12. 2017
 • Pobytová akce "V kraji rytířů a princezen", Penzion Svojanov, Bolešín, červen 2017

V roce 2016 jsme pořádali:

 • Beseda na téma "Hra s dětmi se zdravotním postižením", setkání s dobrovolníky - 16.2.2016
 • Prohlídka denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem - 18.2.2016
 • Setkání rodin s dětmi s Downovým syndromem - loutkové divadelní představení Honzy Hrubce, beseda s pracovnicí denního stacionáře Zdislava - 21.3.2016
 • Beseda "Mýty a omyly o inkluzi", aliance Rodiče za inkluzi - 14.4.2016
 • Hiporehabilitace v Černé - 25.5.2016, 2.6.2016, 30.6.2016, 17.8.2016, 25.8.2016, 22.9.2016
 • Pobytová akce "Zuberské olympijské hry", Penzion U Šikulů, Bolešín - 10.-12.6.2016 

 

 

V roce 2015 jsme pořádali: 

 

 • Beseda "Jídlo jako strategie", Mgr. Kateřina Bukáčková - 18.2.2015
 • Přednáška "Končí nám rodičovská dovolená", Ivana Chudárková, DiS. Občanská poradna - 18.3.2015
 • Tvořivá dílna "Malování na hedvábné šátky", paní Zdislava Sobotková - 22.4.2015
 • Bloková akce "Plaveme s úsměvem", bazén v Hotelu U Loubů na Třech Studních, 29.4.2015, 20.5.2015, 3.6.2015
 • Pobytová akce "S večerníčky cestou necestou", Hotel U Loubů, Tři Studně, 26.6.-28.6.2015
 • Plavání v bazénu Hotelu U Loubů na Třech Studních - 22.7.2015, 26.8.2015
 • Tvořivá dílna "Plstění jehlou", paní Daniela Šimková - 16.9.2015
 • Beseda "O bylinkách a jejich zpracování", paní Hanka Urbánková z Rodinné farmy Sedmikráska - 7.10.2015
 • Rehabilitační plavání "Plaveme s úsměvem" - podzimní část, bazén Hotelu Ski, 1.10.2015, 22.10.2015
 • Přednáška "Sociální dovednosti dětí s PAS" - Mgr. Ilona Dohnalová - 12.11.2015
 • Vánoční tvořivá dílna "Smaltování" - Horácká galerie - 3.12.2015
 • Rehabilitační plavání "Plaveme s úsměvem", Městské lázně - 10.12.2015 

 

V roce 2014 jsme pořádali: 

 

 • Malování na tašky - tvořivé dílny (28.2. a 7.3.2014)
 • Velikonoční tvoření - tvůrčí dílna pro rodiče a děti
 • Malování na trička- tvořivá dílna (21.5.2014)
 • "Putování za bohy Olympu"- pobytová akce pro rodiny
 • Muzikoterapie - 8.10.2014
 • Malování na trička - 6.11.2014
 • V rámci kampaně Týden rané péče® (24.11.-28.11.) jsme uspořádali: Den otevřených dveří (24.11.), návštěvu uživatelů služby Snoezelenu v SPC ve Žďáře nad Sázavou (25.11.), přednášku "Dítě s poruchou autistického spektra" (27.11.)
 • Předvánoční setkání - Zdobení perníčků - 9.12.2014

 

 • Naši službu jsme prezentovali na Nova Civitas (oslavy k založení Nového Města na Moravě, dne 21.6.2014), na Festivalu sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou, na Beneficční akci "Na jedné lodi, na vlně svobody".

 


 

V roce 2013 jsme pořádali:

 

 • Velikonoční tvoření - tvůrčí dílna pro rodiny
 • Setkání rodin s Downovým syndromem
 • Vodní radovánky - plavání pro rodiče s dětmi (březen - červen 2013)
 • Vliv stravy na vývoj a chování dítěte- beseda
 • "Za časů dávno minulých aneb bylo, nebylo..."- pobytová akce pro rodiny
 • Finanční gramotnost - beseda s Občanskou poradnou
 • Malování na šál- tvořivé dílny (8.11. a 15.11.2013)
 • Předvánoční setkání s Ranou péčí

 

 

 

 • Naši službu jsme prezentovali na Setkání poskytovatelů rané péče ve Zlíně, na Nova Civitas (oslavy k založení Nového Města na Moravě), na Benefiční akci s koncertem SPIRITUAL KVINTETU a na Spolubálu (retro plesu neziskových organizací v Novém Městě na Moravě).
 • Pracovnice se zúčastnily Mezinárodního veletrhu rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek- Rahaprotex v Brně a 3. konference pracovníků v rané péči v ČR.

 

 

 

V roce 2012 jsme pořádali:

 

 • Velikonoční tvoření - tvůrčí dílna pro rodiny
 • Ubrouskování - tématický klub rodičů
 • Po stopách lesních strašidýlek- pobytová akce pro rodiny
 • Počítač pomocníkem- přednáška o speciálních softwarech a počítačovém příslušenství pro děti se specifickými potřebami
 • Adeli koncept - přednáška pro rodiny, lékaře, rehabilitační pracovníky i laickou veřejnost se zástupci ADELI MEDICAL Centra se sídlem v Piešťanech
 • Zachraňte Edwardse… - beseda s manželi Sladkowskými o životě s dítětem s postižením
 • Vánoční tvoření - tvůrčí dílna pro rodiny
 • Dřív než přijde Ježíšek - vánoční besídka pro rodiny
 • Vodní radovánky - plavání pro rodiče s dětmi (říjen - prosinec 2012)

 


 

 • Naši službu jsme prezentovali na Nova Civitas (oslavy k založení Nového Města na Moravě), na Benefičním koncertu Berkshire Youth Orchestra + Berkshire Youth Brass Band, na Festivalu sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou a na Benefici 3-3-3 (dobročinný jarmark s koncertem Báry Hrzánové a Conduranga).

 

 

 

V roce 2011 jsme pořádali:

 

 • besedu na téma Dětská mozková obrna - diagnóza a léčení
 • besedu s psychologem na téma Sourozenecké vztahy
 • Pes nejlepší přítel člověka - beseda o canisterapii
 • Putování za dinosaury - výlet do Dinoparku Vyškov
 • Setkání rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
 • Z koňského hřbetu II.  - Hipoterapie v Černé
 • Není zlobení jako zlobení - beseda o neklidu a hyperaktivitě u dětí
 • Vánoce s Ranou péčí - Mikulášská a předvánoční besídka


 

Ochutnávku fotografií z jednorázových akcí naleznete ZDE:http://www.portimo.cz/ranapece.php?foto=galerie

aktualizace: červenec 2018, M. Svobodová