Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Raná péče

depistáž

Několikrát ročně oslovují pracovníci služby Raná péče pediatry, lékaře specialisty, ředitele mateřských škol, pracovníky městských úřadů a různé neziskové organizace za účelem vyhledávání potencionálních zájemců o službu. Rodiny nejsou oslovovány přímo, nýbrž zprostředkovaně přes výše zmiňované instituce.

Propagace

Věnujeme se také osvětové činnosti. Jejím cílem je nejen snaha o to, aby byly informace o službě zpřístupněny jejím potencionálním uživatelům, nýbrž aby se dostaly i do povědomí zdravotnických a školských zařízení i široké veřejnosti. K propagaci služby využíváme tištěných materiálů, nástěnek apod. 

Některé z nich si můžete prohlédnout zde http://portimo.cz/fotoalbum.php?idfa=13

Nové propagační materiály:

Díky grantové podpoře Nadačního fondu Avast ("Leadership akademie pro ranou péči" vzniklo několik materiálů, které si můžeme prohlédnout ve fotogalerii (odkaz viz výše).

V rámci spolupráci všech sedmi poskytovatelů rané péče v Kraji Vysočina vznikl v červenci 2018 společný leták, který podává základní informace o službě raná péče a uvádí kontakty na všechny poskytovatele působící v Kraji Vysočina. Krajský úřad tuto naši aktivitu ocenil na pravidelných schůzkách pracovní skupiny rané péče. Od srpna 2018 se s ním již můžete setkávat na nejrůznějších místech Kraje Vysočina. Věříme, že díky tomuto materiálu získá více rodin informace o rané péči včas (již v raném věku dítěte v době, kdy se objeví první potíže s vývojem).

Dále také můžeme využít nový leták služby a plakát. Z propagačních materiálů máme radost.

 

aktualizace: červenec 2018, M. Svobodová