Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Raná péče

odkazy

Seznam poskytovatelů služby Raná péče s působností na území kraje Vysočina:

Oblastní charita Třebíč, Raná péče Třebíč - web

Oblastní charita Havlíčkův Brod, Středisko rané péče Havlíčkův Brod - web

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno - web

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice - web

Centrum pro dětských sluch Tamtam, o. p. s. -web

Kolpingova rodina Smečno - Raná péče - web

 

Asociace pracovníků v rané péči, z. s.  - web

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. (APRP) je celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče. Členy APRP jsou organizace hlásící se k dohodnuté kvalitě poskytované služby a poskytující ranou péči v souladu s popsanou dobrou praxí.

Lékaři:

Dětští neurologové

MUDr. Stanislav Severa - stanislav.severa@worldonline.cz

MUDr. Milena Součková - tel.:566 801 111

MUDr. Petr Martínek - tel.: 566 688 248

MUDr. Pavel Tauber - tel.: 569 422 435

 

Rehabilitace

Silvie Dočekalová - Studentská 1701/16 ; 59101 Žďár nad Sázavou 1

Jarmila Čápová - Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov - http://www.jarmila-capova.cz/

 

Orgány měst:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bystřice nad Pernštejnem - http://www.bystricenp.cz/mestsky-urad/

Odbor školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ Nové Město na Moravě - http://radnice.nmnm.cz/stranka/telefonni-seznam/odbor-skolstvi-socialni

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Velké Meziříčí - http://www.mestovm.cz/cs/mestsky-urad/odbory/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi

Odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou - http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbor-socialni.asp

 Město Žďár nad Sázavou - http://www.zdarns.cz/
„Tuto činnost podporuje město Žďár nad Sázavou“.

 

Mateřská centra:

Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi - http://dchb.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=kopretina-centrum-pro-rodice-s-detmi#directory-detail

Rodinné centrum Srdíčko - http://www.rcsrdicko.cz/

DDM Klubíčko

 

Integrace dítěte - podpora a poradenství pro rodiny:

Speciálně pedagogické centrum Velké Meziříčí - http://www.skoly-brezejc.cz/specialne-pedagogicke-centrum/

Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou - http://www.asociacezr.cz/index.php?page=spec

Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou - www.ppp-zr.cz

 

Stacionáře:

Nesa Velké Meziříčí- http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/nesa-denni-stacionar/

Stacík Žďár nad Sázavou- Denní stacionář pro mentálně postižené osoby - http://www.socsluzby.sattnet.cz/

Zdislava Nové Město na Moravě - denní stacionář - http://zdislava.nmnm.cz/

Rosa - denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem - http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/rosa-denni-stacionar/

Rehabilitační a kompenzační pomůcky:

Pronájem kompenzačních pomůcek
http://zdar.charita.cz/sluzby-pro-verejnost/pronajem-kompenzacnich-pomucek-pro-verejnost/

AVZ servis - nabídka schodolezů - www.avzservis.cz

Driver - speciální pomůcky pro zájmové aktivity - www.xdriver.cz

Help centrum - prodej, servis a poradenství v oblasti zdravotnických pomůcek - www.help-centrum.cz

Kalpe - rehabilitační přístroje - www.kalpe.cz

Orco - Dětská zdravotní obuv - www.orcozlin.cz

Patron - speciální kočárky - http://www.patron.eu

REPO - Rehabilitační pomůcky a příslušenství - www.repo-rousinov.cz

 

Nadace a nadační fondy:

Dobrý skutek - http://dobryskutek.cz

Krása pomoci - http://krasapomoci.cz

Nadace Dětský mozek - www.detskymozek.cz

Nadace Leontinka - www.nadaceleontinka.cz

Nadace Naše dítě - www.nasedite.cz

Nadace Sírius - www.nadacesirius.cz

Nadace Společnost duha - www.duhatu.cz

Občanská společnost Život dětem - http://zivotdetem.cz

Pomozte dětem - www.pomoztedetem.cz

 

Další…

APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem - www.apla.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v České republice, o . s. - http://www.arpzpd.cz/

Helpnet - Informační portál pro osoby se specifickými potřebami - www.helpnet.cz

Nedoklubko -Podpora rodin předčasně narozených dětí - http://nedoklubko.cz

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Služba osobní asistence - www.zdar.caritas.cz

Postižené děti - internetový portál - www.postizenedeti.cz

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem - http://www.downsyndrom.cz/

Společnost "E" - http://www.spolecnost-e.cz/

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina - www.psychocentrum.cz

 

aktualizace: červenec 2018, M. Svobodová